Tamamlanan Projeler

Galip Demirel Çınar Park

Galip Demirel Çınar Park

Malatya, eski çağlardan bu yana Orta Asya ve Orta Doğu Mezopotomya’dan gelen ticari yolların kesişmesi ve batıya geçit veren bir konumda olması sebebiyle tarihin her döneminde stratejik bir önem taşımıştır. Malatya, doğunun ve batının geçiş kapısı, önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Geçmişi Paleotik çağa uzanan Malatya Neolitik, Kalkolitik, Bronz çağlarında yerleşim görmüş; Hitit, Asur, Pers, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu, Osmanlı egemenliklerine tanıklık etmiştir. Bu uygarlıkların tümünde stratejik geçiş ve ticari merkez olması sebebiyle sık sık el değiştiren bir sınır şehri olmuştur.

Battalgazi İlçesi Malatya’nın en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Battalgazi, tarihi ve kültürel bakımdan önemli bir yere sahiptir. Tarihi Çınar Ağacı, Orduzu Mahallesinde, Malatya’ya 6 km uzaklıkta bulunmaktadır. Burası Malatya’nın ilk yerleşim yeridir. 9 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Orduzu, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarih ve kültürü içinde barındıran Battalgazi İlçesinin yerleşim sınırları içerisindedir.

Çınar, 2011 yılında tescillenmiş olup, 2.grup doğal sit alanındadır. Boyu yaklaşık 15 m olan ağacın yaşı kesin olarak bilinmemektedir. Etrafındaki gözelerden su akmaktadır. Bir rivayete göre Battalgazi hayvanlarını sulamaya buraya getirmiş, suladıktan sonra elindeki çınar çubuğunu suyun kenarına dikmiş ve o çubuktan da bugünkü çınar ağacı yetişmiştir.

Battalgazi Belediyesi Tarihi Çınar Ağacı Rekreasyon Alanı Projesi, geniş bir alanı kapsayan doğal, tarih ve kültürel alanın korunması amacıyla yapılmış bir çalışmadır. Çevre düzenlemeleri halkın gereksinimleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Çınar Parkının içinde bisiklet ve yürüyüş yolları, suni gölet, oturma grupları, çocuk parkı, mesire alanları, bölgede yaşayan medeniyetleri anlatan rölyeflerle işlenmiş duvarlar yer almaktadır. Bu medeniyet duvarında ilçenin temayüz etmiş tarihi ve kültürel değerleri duvarlara nakşedilecek böylece insanlara geçmişi ve değerleri hakkında farkındalık kazandırılacak bir mekân olarak tasarlanmıştır.

Tarihle yeşil alanın olduğu bu ortamda bir yazarın şiirini, romanını yazabileceği, sanatçının sanatını icra edebileceği, sadece bir parkın ötesinde Malatya’nın bir prestij parkı olma yolunda atılmış bir adımdır.

Yaptığımız bu proje ile Tarihi Çınarın vasfına uygun bir çevre düzenlemesi yaparak bölgedeki halkın daha da sosyalleşmesi sağlanmıştır. Buraya gelen halkımızın tarihi, kültürü, eğlenceyi bir arada bulacakları, bu düzenleme ile kentsel bir değerin ortaya çıkarılması, aynı zamanda İlçe’nin turizme kazandırılması yolunda atılmış önemli bir adım olması, projenin önemini daha da artırmaktadır.

Battalgazi’nin mazisine layık istikbale hazırlamak, tarihini ve yeşil imajını korumak amacıyla projeler geliştiren Battalgazi Belediyesi bu alanda çalışmalarına devam etmektedir.

Proje Bilgi Kartı
AdıGalip Demirel Çınar Park
Keşif Bedeli20,000,000.00 ₺
İhale Bedeli15,000,000.00 ₺
Arsa Bedeli30.000 m2 * 335,00 TL = 10.050.000,00 ₺
Toplam Bedeli25,050,000.00 ₺
YeriOrduzu Mahallesi/BATTALGAZİ
Uygulandığı Alan30.000 m2
Başlama ve Bitiş Tarihi14.12.2015 – 25.05.2017
Uygulama Amacı“Bu projede Tarihi Çınar Ağacı koruma latına alınarak; vatandaşların rahat ve huzur ortamında dinlenebileceği ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği yeşil alanların oluşturulması sağlanmıştır. “
İş Birliği Yapılan KurumlarBattalgazi Belediyesi – DAP