Tarihi Eserler

Ak Minare Camii

Ak Minare Camii

Cami, Roma ( Battalgazi) şehir surlarının dışında, Derme kanalının kenarında Meydanbaşı mahallesinde yer almaktadır. Caminin giriş kapısı üzerinde yer alan kitabesine göre II. Selim döneminde Zaim Yusuf oğlu Himmet bey tarafından H.980(M.1573-1574) yılında yaptırılmıştır. Cami kare planlı, tek kubbeli ve düzgün kesme taştan yapılmıştır. Yapı 368 m2 alan üzerindedir. Tipik bir Osmanlı yapısı olan bu yapının içi oldukça sadedir. Mihrap taştan yapılmış olup bir niş şeklindedir. Son cemaat yerinde yer alan sivri kemerli ve yarım daire kesitli mihrabı dikkat çekmektedir.


Mevcut olan minare,1974 ve 2007 yıllarında, onarım görmüştür. Yapıdan bağımsız olan minare kare kaideli olup sekizgen pabuçlu silindirik gövdeli tek şerefelidir. Şerefenin altında iki sıra mukarnas süsleme ile minare hareketlendirmeye çalışılmıştır.