Tarihi Eserler

Kırk Kardeşler Şehitliği

Kırk Kardeşler Şehitliği

Battalgazi Döneminde bu bölgede yapılan bir savaşta şehit düşen Battalgazi’nin kırka yakın arkadaşının mezarıdır. Şehitlik 125X450 m2 alan üzerindedir.13. yüzyıla tarihlenen mezarlıkta yapılan motifli çalışmalarda üzeri yazılı birçok lahit ve mezar taşı ortaya çıkarılmıştır. Mezar taşları karışmış, birçoğu tahrip edilmiş, sağlam kalanlardan bir kısmı ise Malatya müzesine götürülmüştür. Yapılan incelemelerde Selçuklu taş işçiliği ve süslemesinin hakim olduğu mezar taşları yanında, civar kısımlarda Osmanlı dönemi özellikleri gösteren mezar taşlarına rastlanılmıştır. Buluntular arasında Roma ve Bizans dönemi sikkeleri de mevcuttur.