Battalgazi'de Kültür

Halk Oyunları

Halk Oyunları

Battalgazi İlçemiz, karma ve çeşitlilik arz eden zengin bir folklorik yapıya sahiptir. Yörenin göç alması nedeni ile değişim göstermesi, halk oyunlarını da etkilemiştir. Bu oluşum birbirine yakın kültürel etkinliklerin küçük farklılıklarla kaynaştığını ortaya koyar. Yörede kabul görmüş oyunlarımızdan bazıları şunlardır; Ağırlama, üçayak, delilo, kaçike, berde, lorke, kolüstü, söğüt dalı, tezleme, kaleden kaleye şahin uçurdum, heyhat, sivike, tura, sinsin, kına havası(Yüksek eyvanlarda bülbüller öter). Halaylar, davul ve zurna eşliğinde oynanan hareketli, canlı ve cıvıl cıvıl oyunlardır. Burada “Halay çekme”, “Dillan çekme” olarak anılır. Halayın başındaki kişiye Halay Başı, sondakine Pöçük denir. Halayların en temel, müzik enstrümanları davul ile zurnadır. Eyvan gecelerinin meşk yapılırken ince sazlar (bağlama, cümbüş, ud, keman, darbuka vb.) vazgeçilmezidir. Seyirlik oyunlar özellikle düğünlerde, Kış Yarısı eğlencelerinde ve Hıdırellez’de sergilenir. Birçok ilçede ve köylerde oynanan güldürü türü benzetmeye dayalı oyunlardan; Berber, Köşker, Karı- koca, Tarla Bölme, Davar Satma, Deve, yüzük gibi oyunlar Battalgazi’de de görülmektedir.
Yörede yaşayan Alevi-Bektaşi kültürüne mensup vatandaşlarımız ise cemlerde; Hızır semahı, Kırklar Semahı, Kırat Semahlar gibi semahları dönerler.


Erkek Giysi ve Aksesuarları: Keçe fes, papak, içlik, yelek, kuşak, cepken, aba, şalvar,  yün çorap, yemeni olarak adlandırılan giysi parçalarından oluşan kıyafetler erkekler tarafından giyilir. Erkekler köstekli saat, ağızlık, çakmak, tabaka, tespih gibi aksesuar kullanırlar.


Kadın Giysi ve Aksesuarları: Fes, kıtan, kefiye, yazma, üç etek, cepken,  kadife/basma zıbın, içlik, kuşak ve kemerler, berivanik, peştamal, önlük, şalvar, çorap, yemeni kadın kıyafetlerini oluşturmaktadır. Fesin üzerini altın ve gümüşten takılar, süsler; göğüste beşibirlikten oluşan kolyeler, gümüş takılar ve ayrıca gümüş kemerler kullanılır. Sürme ve kınanın süslenmek için kullanıldığı görülmektedir.