Tarihi Eserler

Tahtalı Minare (Hafız Mustafa Paşa) Camii

Tahtalı Minare (Hafız Mustafa Paşa) Camii

Battalgazi İlçesi, Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde yer alan Tahtalı Minare Caminin yuvarlak kemerli demir doğramalı kapı kanatları taş malzeme ile inşa edilmiştir. Avlu giriş kapısında bulunan kitabeye göre H. 1183 (M. 1770- 1771) yılında Hafız Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cami; dikdörtgen planlı, tek mekânlı, son cemaat yeri ve harim kısmı bulunan, üzeri kırma çatılı, ahşap tavanlı ve kontrplak kaplıdır. Harim kısmının aydınlatılması kuzeyde 6, güneyde 5, doğuda mahfil katında bulunan 3 adet pencere ile sağlanmaktadır. Pencereler içten yuvarlak kemerli, dıştan ise dikdörtgen şekilli söve ve lentolardan oluşmaktadır.


Caminin ahşap olan minaresi bakım ve onarımlardan dolayı caminin çatısının ortasında kalmıştır. Mihrabı sade kemerli bir niş’ten oluşmaktadır. Mihrabın üstünde H.1314 ( M.1896- 1897) tarihli bir onarım kitabesi bulunmaktadır.