Tarihi Eserler

Venk Kilisesi

Venk Kilisesi

Battalgazi İlçesi, Çamurlu Mahallesinde yer alan yapı, şehre 2 km mesafede bulunmaktadır. İbadet edilen ana bina ayaktadır. Kilisenin kuzey ve batı yönü tamamen yıkıktır.12.5×6.90 metre ebadında dikdörtgen bir plana sahip olan kilisede, giriş batı cephesindeki küçük kapıdan sağlanmakta, kapının tam karşısında apsis bulunmaktadır. iki basamakla çıkılan Apsisin sağında ve solunda azizlerin mekânı yer almaktadır.  Kapı üzerinde bulunan kitabeye göre, Kirkor Lusavoriç’e izafeten yapıldığı anlaşılmaktadır. Giriş kapısı üzerindeki 63×23 cm’lik, 4 satırlık kitabesinde ‘’Aziz Kirkor’un kapısı 1670 yılının Mart ayının 18’inde, Simon Gabiskos eli ile yapıldı.’’yazmaktadır. Sahının üzeri tonozla kapatılmış, çatıyı teşkil eden taş malzeme kenetlendirilerek yapıya tek parça özelliği kazandırılmıştır. Doğu cephesinde 6 metre yükseklikte açılan küçük bir pencere ile içeriye ışığın girmesi sağlanmaktadır. Ermenice kitabe binanın girişindeki portal üzerinde bulunmaktadır.