Tarihi Eserler

Zeynel Abidin Türbesi

Zeynel Abidin Türbesi

Battalgazi İlçesi, Atabey Köyünde bulunan Zeynel Abidin Türbesi, Karakaya Baraj Gölünün yapılmasından dolayı sular altında kalma riskini önlemek amacıyla bugünkü yerine taşınmıştır. On İki İmamlardan biri olan Zeynel Abidin Hz. Ali’nin torunudur. Türkiye’de, İran, Irak gibi birçok yerde mezarı olan Zeynel Abidin Hazretlerinin bir bacağı burada gömülüdür. Kendisinin H.94 (M.712) tarihinde vefat ettiği bilinmekle birlikte bölgede bulunduğuna dair herhangi bir belge yoktur. Kubbeli olan türbe iki bölümdür. Dış duvardaki bölümde Hz. Ali’nin resmi içeride ise secereler bulunur. Hz. Ali’nin ve On iki İmamların resmi duvara asılmıştır. Mezarın baş kısmında ziyaretçilerin şifa için kullandığı tuz, sol tarafında türbeden geçilen küçük bir mescit bulunmaktadır. Türbede eşikten itibaren el öpme, duvara el sürme, yüz sürme, mezarı öperek el ve yüz sürme gibi eylemler yapılır. Hz. Zeynel Abidinin Ehl-i Beyt ‘e mensup olmasından ötürü türbeye toplumda büyük değer verilmektedir. Bundan dolayı Battalgazi Belediyesi tarafından dört katlı bir Sosyal tesis yapılmış, çevre düzenlemesiyle gelenlerin rahat edebileceği bir ortam oluşturulmuştur.

Türbede ayrıca kurban kesme, yemek pişirme ve cem yapılması için mekânlar mevcuttur.