Meclis Kararları

Riskli Yapılarla, Depremde Hasar Gören Yapıların Dönüşümünü Sağlamak Amacıyla İmar Planına Plan Notu Eklenmesi

Karar Tarihi:11.03.2024 Karar No:035

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğinceMart ayı olağan toplantısı 3. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 2’ nci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.02.2024 tarihli ve 68201 sayılı yazısıile Meclise havale edilenRiskli yapılarla, depremde hasar gören yapıların dönüşümünü sağlamak amacıyla imar planına plan notu eklenmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Malatya ili Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde bulunan riskli yapılarla, depremde hasar gören yapıların dönüşümünü sağlamak amacıyla hazırlatılan, TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) düzenlemesini içeren plan notu ilavesinin meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Riskli yapılarla, depremde hasar gören yapıların dönüşümünü sağlamak amacıyla imar planına plan notu eklenmesi konusunun görüşülüp rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.