Meclis Kararları

Bahçebaşı Mahallesi Revizyon İmar Planının Plan Notlarına, Plan Notu Eklenmesi İle Alakalı İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi:12.03.2024 Karar No:038

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğinceMart ayı olağan toplantısı 4. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 1’ inci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.03.2024 tarihli ve 68358 sayılı yazısıile Meclise havale edilenBahçebaşı Mahallesi revizyon imar planının plan notlarına, plan notu eklenmesi ile alakalı imar plan değişikliği ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Bahçebaşı Mahallesinde 15.09.2015 tarih ve 475 sayılı kararı ile kabul edilen revizyon imar planının plan notlarına, Ticaret ve Ticaret-Turizm alanlarını kapsayacak şekilde “Bu alanlarda düğün, nişan, mevlit vb. toplu etkinliklerin düzenlendiği mevcut tesislerin müktesep hakları saklı kalmak kaydıyla; ulaşımı olumsuz yönde etkileyecek, trafik yükünü artıran gürültü, görüntü ve çevre kirliliğine sebebiyet veren düğün, nişan, mevlit vb. etkinliklerin düzenlendiği salonlar yapılamaz” şeklinde plan notu eklenmesine yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Bahçebaşı Mahallesi revizyon imar planının plan notlarına, plan notu eklenmesi ile alakalı imar plan değişikliği konusunun görüşülüp rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.