Meclis Kararları

01.02.2024 Tarih ve 23 Nolu Meclis Kararı

Karar Tarihi: 01.02.2024 Karar No: 023

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Şubat ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 4’üncü maddesi; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.12.2023 tarihli ve 64026 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 03.01.2024 tarih ve 8 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Belediye Başkanlığımıza ait; Haciabdi Mahallesinde bulunan 1767 ada 1 no.lu parselin batısında yer alan Taner Yaşar Ünver Park alanının ve Alacakapı Mahallesinde bulunan 104 ada 1 no.lu parselin kuzeyinde yer alan Park alanının, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Sağlık Hizmetleri Alanı” olarak kullanılması amacı ile 10 (On) yıl ve bedelsiz olarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile alakalı komisyon raporu okunarak gereği görüşüldü.

İmar Komisyonu Raporunda; ”Tapunun Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Haciabdi Mahallesinde bulunan 1767 Ada 1 nolu parselin batısında yer alan Taner Yaşar Ünver Park alanı ve Alacakapı Mahallesinde bulunan 104 Ada 1 nolu parselin kuzeyinde yer alan Park alanının, sağlık hizmetleri alanı olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıllığına ve bedelsiz olarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususunun Battalgazi Belediye Meclisince görüşülüp karara bağlanması talep edilmiştir.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarih ve 8 sayılı kararı ile karara bağlanmak üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Dosyada ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Haciabdi Mahallesinde bulunan 1767 Ada 1 nolu parselin batısında yer alan Taner Yaşar Ünver Park alanı ve Alacakapı Mahallesinde bulunan 104 Ada 1 nolu parselin kuzeyinde yer alan Park alanının uygulama imar planında park alanı olarak belirlendiği, söz konusu alanların Belediyemize ait mülk olarak tanımlanmadığı, bu nedenle 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18-e maddesinde belirtilen Belediyemize ait mülklerin tahsisine uygun taşınmazlar sınıfına girmediğinden; bahse konu park alanlarının sağlık hizmeti alanı olarak tahsis edilmesinin komisyonumuzca uygun olmadığına oy birliğiyle karar verilmiştir.” denilmektedir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Haciabdi Mahallesinde bulunan 1767 Ada 1 nolu parselin batısında yer alan Taner Yaşar Ünver Park alanı ve Alacakapı Mahallesinde bulunan 104 Ada 1 nolu parselin kuzeyinde yer alan Park alanının uygulama imar planında park alanı olarak belirlendiği, söz konusu alanların Belediyemize ait mülk olarak tanımlanmadığı, bu nedenle 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18-e maddesinde belirtilen Belediyemize ait mülklerin tahsisine uygun taşınmazlar sınıfına girmediğinden; bahse konu park alanlarının sağlık hizmeti alanı olarak Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesinin, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi.