Meclis Kararları

2024 Mali Yılı Ücret Tarifelerinde Bulunan İmar İle İlgili Bazı Harç Kalemlerinde Değişiklik Yapılması İle Bölgelerin Yeniden Tespit Edilmesi

Karar Tarihi: 03.01.2024 Karar No: 007

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ocak ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 7’nci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.12.2023 tarihli ve 64223 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen 2024 mali yılı ücret tarifelerinde bulunan İmar ile ilgili bazı harç kalemlerinde değişiklik yapılması ile bölgelerin yeniden tespit edilmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; 20.10.2023 tarih ve 124 sayılı meclis kararıyla; 2024 mali yılı ücret tarifeleri belirlenmiş  olup, ikinci bölümdeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bazı maddelerin düzeltmesi yapılmış ve otopark için mahalle bölgeleri yeniden düzenlenmiştir. Ekteki tarifelere göre 2024 yılı için ücretlerin ve otopark için mahalle bölgelerinin yeniden belirlenmesine dair konunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; 2024 mali yılı ücret tarifelerinde bulunan İmar ile ilgili bazı harç kalemlerinde değişiklik yapılması ile bölgelerin yeniden tespit edilmesi konusunun görüşülüp rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.