Meclis Kararları

2024 Mali Yılı Ücret Tarifesi

Karar Tarihi: 04.10.2023 Karar No: 115

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ekim ayı toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Meclis 1. Başkan Vekili Zafer KIRÇUVAL’ın başkanlığında toplandı.

Gündemin 10’ uncu maddesi; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.09.2023 tarihli ve 58500 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen; 2024 Mali Yılı ücret tarifelerinin görüşülmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanunun  18. maddesinin (f) ve 59. maddesinin (e) bentleri hükümleri ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. ve 97. maddeleri hükümlerine göre hazırlanan 2024 Mali Yılı ücret tarifelerinin, meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunun  18. maddesinin (f) ve 59. maddesinin (e) bentleri hükümleri ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. ve 97. maddeleri hükümlerine göre hazırlanan 2024 Mali Yılı ücret tarifelerinin görüşülüp rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.