Meclis Kararları

Alacakapı Mahallesi 6719 No.Lu Parselde Bulunan Ve Maliye Hazinesine Ait Olan 80,34 M2 Hissenin Satın Alınması Ve Diğer İş Ve İşlemlerin Yürütülmesi İçin Belediye Encümenine Yetki Verilmesi

Karar Tarihi: 02.08.2023 Karar No: 092

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ağustos ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 4’ üncü maddesi; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 31.07.2023 tarihli ve 55660 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Alacakapı Mahallesi 6719 no.lu parselde bulunan ve Maliye Hazinesine ait olan 80,34 m2 hissenin satın alınması ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan Alacakapı Mahallesi 6719 nolu parsel üzerine işyerleri yapılacağından, bahse konu parselde bulunan ve Maliye Hazinesine ait olan 80,34 m2 hissenin Belediye Başkanlığımız tarafından satın alınması gerekmektedir.

Söz konusu Alacakapı Mahallesi 6719 nolu parselde bulunan ve Maliye Hazinesine ait olan 80,34 m2 hissenin, 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince Belediye Başkanlığımız tarafından satın alınması ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan Alacakapı Mahallesi 6719 no.lu parsel üzerine işyerleri yapılacağından, bahse konu parselde bulunan ve Maliye Hazinesine ait olan 80,34 m2 hissenin Belediye Başkanlığımız tarafından satın alınmasına ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi.