Meclis Kararları

Alacakapı Mahallesi 804 Ve 806 No.Lu Parsellerin Arasında Bulunan 22 Adet İşyerinin 5 (Beş) Yıllığına Kiraya Verilmesi

Karar Tarihi: 01.06.2023 Karar No: 079

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Haziran ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 7’nci maddesi; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 01.06.2023 tarihli ve 52829 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Alacakapı Mahallesi 804 ve 806 no.lu parsellerin arasında bulunan 22 adet işyerinin 5 (Beş) yıllığına kiraya verilmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.
Talep yazısında; İlimizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem afeti nedeniyle Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi 804 ve 806 nolu parsellerin arasında bulunan ve Uygulama İmar Planında park alanında kalan taşınmazın üzerine, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ve işyeri hasar gören esnaflarımızın mağduriyetinin giderilmesi amacıyla, 22 adet işyeri yapılması ve Belediye Başkanlığımız tarafından, “Planlı Alanlar Yönetmeliği’nin 19.Maddesinin ‘ç’ bendinin 1.fıkrasındaki hükümler doğrultusunda 5 yıllığına kiraya verilmesi, kiracı tarafından yapılacak olan işyerlerinin camekan, kapı vs. gibi tamamlayıcı imalatlarının yapım maliyeti, kıymet takdir komisyonunca belirlenmiş olan 2 yıllık kira bedeline karşılık geldiğinden 2 yıl süre ile bedelsiz olarak, sonraki üç yıl için de iki yıllık süre sonunda güncel fiyatlar üzerinden tekrar bedel tespiti yapılmak suretiyle kiraya verilmesi, 5 yıllık kira süresi sona erdiğinde tekrar anlaşmaya varılamaması halinde yapılmış olan her türlü yatırımın en son hali ile Belediyemize teslim edilmesi şartıyla, 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince söz konusu 22 adet işyerinin 5 yıllığına kiraya verilmesi ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; İlimizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem afeti nedeniyle Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi 804 ve 806 nolu parsellerin arasında bulunan ve Uygulama İmar Planında park alanında kalan taşınmazın üzerine, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ve işyeri hasar gören esnaflarımızın mağduriyetinin giderilmesi amacıyla, 22 adet işyeri yapılması ve Belediye Başkanlığımız tarafından, “Planlı Alanlar Yönetmeliği’nin 19.Maddesinin ‘ç’ bendinin 1.fıkrasındaki hükümler doğrultusunda 5 yıllığına kiraya verilmesi, kiracı tarafından yapılacak olan işyerlerinin camekan, kapı vs. gibi tamamlayıcı imalatlarının yapım maliyeti, kıymet takdir komisyonunca belirlenmiş olan 2 yıllık kira bedeline karşılık geldiğinden 2 yıl süre ile bedelsiz olarak, sonraki üç yıl için de iki yıllık süre sonunda güncel fiyatlar üzerinden tekrar bedel tespiti yapılmak suretiyle kiraya verilmesi, 5 yıllık kira süresi sona erdiğinde tekrar anlaşmaya varılamaması halinde yapılmış olan her türlü yatırımın en son hali ile Belediyemize teslim edilmesi şartıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin e bendi gereğince söz konusu 22 adet işyerinin 5 yıllığına kiraya verilmesine ve kiralama iş ve işlemlerin için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.