Meclis Kararları

Alacakapı Ve Hanımınçiftliği Mahallesi’nde Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Tarafından Şebeke Yatırımı Yapılması Ve Yatırımın Deplase Edilmesi Halinde, Belediyemizce Taahhüt Verilmesi

Karar Tarihi: 06.09.2023 Karar No: 102

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Eylül ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 8’ inci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.09.2023 tarihli ve 57440 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Alacakapı ve Hanımınçiftliği Mahallesi’nde Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından şebeke yatırımı yapılması ve yatırımın deplase edilmesi halinde, Belediyemizce taahhüt verilmesi ile alakalı teklif okunarak gereği görüşüldü.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Malatya İli Battalgazi İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde yer alan;

1.Alacakapı Mahallesi ÖZKAYALAR,
2. Hanımınçiftliği Mahallesi KEŞEF HOCA, M.AKİF ERSOY, MAVİ, MERCAN, MUHALLEBİ, caddelerinden/sokaklarından doğal gaz hizmeti konusunda gelen talepler değerlendirilmiş olup;

a) 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun Doğal Gaz Piyasa Faaliyetleri bölümünün 4. maddesinin 8) (Ek:25/11/2020-7257/7 mad.) bendi gereği; yapı kullanım izin belgesi, yapı ruhsatı veya yapı kayıt belgesi bulunan yapıların bulunduğu bölgeye, Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak doğal gaz şebeke yatırımlarının, yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde, yatırımla ilgili tüm maliyetlerin Belediyemiz tarafından üstlenileceğinin,
b) Deplase zorunluluğu gerektiğinde, gaz arzı sağlanan binalarda kesinti olmaması için öncelikli olarak hattın deplase edileceği yeni yol platformunun veya deplasenin fiili yolda olması halinde ise yol kırmızı kotlarına uygun yol platformunun Belediyemiz tarafından yerinde oluşturulacağının,
c) Doğal Gaz dağıtım hattının geçeceği fiili yolda özel mülkiyet ile çakışma olması durumunda, hattın kaldırılması, kullanımının kısıtlanması veya durdurulması gibi bir ihtilaf halinde, ihtilafın belediyemiz tarafından giderileceğinin, ihtilaf nedeniyle oluşacak her türlü zarar, tazminat ve giderlerin Belediyemiz tarafından karşılanacağının,
d) Kesintisiz doğal gaz arzında aksaklık yaşanmaması, doğal gazın süreli veya süresiz durmasına sebebiyet verilmemesi için, doğal gaz hattının geçtiği ve geçeceği fiili yolların imar yolu olarak işlenmesine ve ileride kapanmaması için ihdas v.b. işlemlere konu edilmeyeceğinin,
e) Tüm sorumluluğu Belediyemize ait olmak üzere; kamulaştırma, yola terk, parselasyon, 18. madde uygulaması gibi imar uygulamaları yapılarak, fiili yolların imar mevzuatına uygun yol haline getirilmesi için acilen işlemlerin başlatılacağına, en kısa sürede tamamlanacağına, tamamlanana kadar tüm sorumluluğun belediyemizde kalmaya devam edeceğine oy birliği ile karar verildi.