Meclis Kararları

Bahçebaşı Mahallesi 133,134,135,136, 138,139,140,141,143,144,145,146,154,155,156,157, 158,159,160,161,162,163,164 Ve 165 No.Lu Adaların İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 05.02.2024 Karar No: 030

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Şubat ayı olağan toplantısı 2. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 5’inci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.02.2024 tarihli ve 66523 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Bahçebaşı Mahallesi 133,134,135,136,138, 139,140,141,143,144,145,146,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164 ve 165 no.lu adaların imar plan değişikliği ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi’nde 0.25/0.50 yapılaşma koşuluna sahip olan 133,134,135,136,138,139,140,141,143,144,145,146,154,155,156, 157,158,159,160,161,162,163,164,165 no.lu imar adalarında, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün talebi ile imar planında belirtilen cephe yön işaretlerinin kaldırılması yönünde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hazırlatılmıştır.

Hazırlatılan öneri imar planı değişikliğinin Belediye Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Bahçebaşı Mahallesi 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 ve 165 no.lu adaların imar plan değişikliği konusunun görüşülüp rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.