Meclis Kararları

Bahçebaşı Mahallesi 149 Ve 150 No.Lu Adaların İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 03.05.2023 Karar No: 067

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Mayıs ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’ in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 5’ inci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.01.2023 tarihli ve 49206 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 03.02.2023 tarih ve 44 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Bahçebaşı Mahallesi 149 ve 150 no.lu adaların imar plan değişikliği ile alakalı komisyon raporu okunarak gereği görüşüldü.

İmar Komisyonu raporunda; “Malatya ilinin Battalgazi ilçesi, Bahçebaşı mahallesinde bulunan 149 ve 150 numaralı adaların kuzey ve güney cephelerindeki 10 metrelik yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metreye indirilmesi amacıyla hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, meclisimiz tarafından görüşülmesi talep edilmektedir.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 03.02.2023 tarih ve 44 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Dosyada ve mahallinde yapılan incelemeler devam ettiğinden hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin komisyonumuzca ertelenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.” denilmektedir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Bahçebaşı Mahallesi 149 ve 150 no.lu adaların imar plan değişikliği ile alakalı komisyon çalışmalarını tamamlamadığından dolayı talebin bir sonraki toplantıya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.