Meclis Kararları

Bahçebaşı Mahallesi 149 Ve 150 No.Lu Adaların İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 03.02.2023 Karar No: 044

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Şubat ayı olağan toplantısı 2.birleşimini yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 1’ inci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.01.2023 tarihli ve 49206 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Bahçebaşı Mahallesi 149 ve 150 no.lu adaların imar plan değişikliği ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Malatya İli Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi 149 ve 150  adaların kuzey ve güney cephelerdeki 10 metrelik yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metreye düşürülmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin plan notları ile beraber meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Bahçebaşı Mahallesi 149 ve 150 no.lu adaların imar plan değişikliği konusunun görüşülüp rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.