Meclis Kararları

Bahçebaşı Mahallesi 608 Ada 1 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 06.09.2023 Karar No: 096

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Eylül ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 2’nci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.08.2023 tarihli ve 57161 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen, Bahçebaşı Mahallesi 608 ada 1 no.lu parselin imar plan değişikliği ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Malatya İli Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında park olarak planlanan 608 ada 1 no.lu parselin kuzey doğusunda yaklaşık 177 m2,  parselin 130 metre doğusunda yer alan park alanında yaklaşık 177 m2 ve parselin 80 metre güneydoğusunda yer alan park alanında yaklaşık 254 m2 trafo alanı ayrılması talep edilmektedir.

Hazırlanan öneri imar planı değişikliğinin meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Bahçebaşı Mahallesi 608 ada 1 no.lu parselin imar plan değişikliği konusunun görüşülüp rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.