Meclis Kararları

Bahçebaşı (Orduzu) Mahallesi Sınırının Yeniden Düzenlenerek Yeni Mahallelerin Kurulması

Karar Tarihi: 01.06.2023 Karar No: 076

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Haziran ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 4’üncü maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.05.2023 tarihli ve 52799 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Bahçebaşı (Orduzu) Mahallesi sınırının yeniden düzenlenerek yeni mahallelerin kurulması ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Battalgazi ilçesi Bahçebaşı (Orduzu) Mahallesi sınırlarının yeniden düzenlenip iki mahalleye bölündükten sonra yeni oluşan mahalle sınırlarının düzenlenmesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisi’nin görev ve yetkileri başlıklı 18’nci maddesinin (n) bendinde “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek” hükmü gereğince, söz konusu Bahçebaşı (Orduzu) Mahallesi sınırının yeniden düzenlenerek yeni mahallelerin kurulmasının Belediye Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Bahçebaşı (Orduzu) Mahallesi sınırının yeniden düzenlenerek yeni mahallelerin kurulması konusunun görüşülüp rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.