Meclis Kararları

Belediye Başkanlığımıza Ait Meydanbaşı Mahallesi 314 Ada 13 No.Lu Ve 314 Ada 16 No.Lu Parselde Bulunan Hissemizin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ’ye) Ait Bahçebaşı Mahallesi 684 Ada 1 No.Lu Parseldeki Hisse Ve Karagöz Mahallesi 6186 Ada 5 No.

Karar Tarihi: 12.12.2023 Karar No: 138

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Aralık ayı olağan toplantısı 2. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in  başkanlığında toplandı.

Gündemin 2’nci maddesi; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 05.12.2023 tarihli ve 62599 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Belediye Başkanlığımıza ait Meydanbaşı Mahallesi 314 ada 13 no.lu ve 314 ada 16 no.lu parselde bulunan hissemizin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ’ye) ait Bahçebaşı Mahallesi 684 ada 1 no.lu parseldeki hisse ve Karagöz Mahallesi 6186 ada 5 no.lu parselin tamamı ile bedel farkı gözetmeksizin trampa edilmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Malatya İli Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesi 314 ada 13 nolu parselde bulunan 30441,89 m2’lik kısmın Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ve 2411,08 m2’si de  Belediye Başkanlığımıza ait olup  (2411,08 m2 X 1.500,00 TL /m2 = 3.616.620,00 TL ) ve yine  Meydanbaşı Mahallesi 314 ada 16 nolu  parselde bulunan 2195,23 m2’lik kısmın Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ve 6,61 m2’lik hissenin Belediye Başkanlığımıza ait olup (6.61m2X1.500,00 TL /m2 = 9.915,00 TL ) toplamına karşılık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ait Bahçebaşı Mahallesi 684 ada 1 parsel nolu taşınmazın 780,03 m2 kısmın (780,03m2 X 2.149,32 TL /m2 =1.676.535,00 TL ) ve Karagöz Mahallesi 6186 ada 5 parsel nolu taşınmazın tamamı (750.00m2 X 2.600,00 TL/m2 =1.950.000,00 TL) Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenen fiyatlar doğrultusunda, bedel farkı gözetmeksizin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/E maddesi gereğince trampa işleminin yapılması ve trampa iş ve işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Belediye Başkanlığımıza ait Meydanbaşı Mahallesi 314 ada 13 no.lu ve 314 ada 16 no.lu parselde bulunan hissemizin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ’ye) ait Bahçebaşı Mahallesi 684 ada 1 no.lu parseldeki hisse ve Karagöz Mahallesi 6186 ada 5 no.lu parselin tamamı ile bedel farkı gözetmeksizin trampa edilmesine ve trampa iş ve işlemleri için Belediye Encümeni yetki verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) bendi gereğince oybirliği ile karar verildi.