Meclis Kararları

Belediye Meclisimizce 01.07.2020 Tarih Ve 87 Sayılı Kararı İle Kabul Edilen Yıldıztepe Mahallesi Revizyon İmar Planına Plan Notu Eklenmesi

Karar Tarihi: 05.04.2023 Karar No: 058

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Nisan ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’ in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 9’ uncu maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2023 tarihli ve 49399 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 03.02.2023 tarih ve 47 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisimizce 01.07.2020 tarih ve 87 sayılı kararı ile kabul edilen Yıldıztepe Mahallesi revizyon imar planına plan notu eklenmesi ile alakalı komisyon raporu okunarak gereği görüşüldü.

İmar Komisyonu raporunda; Malatya ili Battalgazi ilçesi, Yıldıztepe mahallesinde, Belediye meclisimizce 01.07.2020 tarih ve 87 sayılı kararla kabul edilen revizyon imar planına plan notu eklenmesine yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, meclisimiz tarafından görüşülmesi talep edilmektedir.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 03.02.2023 tarih ve 47 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Dosyada ve mahallinde yapılan incelemeler devam ettiğinden hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin komisyonumuzca ertelenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.” denilmektedir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Belediye Meclisimizce 01.07.2020 tarih ve 87 sayılı kararı ile kabul edilen Yıldıztepe Mahallesi revizyon imar planına plan notu eklenmesi ile alakalı komisyon çalışmalarını tamamlamadığından dolayı talebin bir sonraki toplantıya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.