Meclis Kararları

Çamurlu Mahallesi 4681 Ada 4 No.Lu Parsel, 4668 Ada 8 No.Lu Parsel, 4682 Ada 3 (İfraz Edilerek 4682 Ada 5,6,7,8 ) No.Lu Parseller Ve 4691 Ada 11 (İfraz Edilerek 4691 Ada 12,13,14,15,16,17,18,19) No.Lu Parsellerin Satışı Ve Satış İşlemleri İçin

Karar Tarihi: 12.12.2023 Karar No: 139

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Aralık ayı olağan toplantısı 2. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in  başkanlığında toplandı.

Gündemin 3’ üncü maddesi; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 05.12.2023 tarihli ve 62600 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen; Çamurlu Mahallesi 4681 ada 4 no.lu parsel, 4668 ada 8 no.lu parsel, 4682 ada 3  (ifraz edilerek 4682 ada 5,6,7,8 )  no.lu parseller ve 4691 ada 11 (ifraz edilerek 4691 ada 12,13,14,15,16,17,18,19) no.lu parsellerin satışı ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Malatya İli Battalgazi İlçesi Çamurlu Mahallesi Rezerv Yapı Alanında bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesi ait iken ve Belediye Başkanlığımıza devri yapılmış olan Çamurlu Mahallesi 4681 ada 4 parsel, 4668 ada 8 parsel, 4682 ada 3  (ifraz edilerek 4682 ada 5,6,7,8  nolu ) parseller, 4691 ada 11 (ifraz edilerek 4691 ada 12,13,14,15,16,17,18,19 nolu) parsellerin,  5393 Sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (e) bendi gereğince, ve 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin 12. (Onikinci) fıkrasına istinaden, Battalgazi Belediye Başkanlığı nezdinde açılacak dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılması ve bu gelirin 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak dönüşüm uygulamalarında kullanılması amacıyla satışı ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. 

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Malatya İli Battalgazi İlçesi Çamurlu Mahallesi Rezerv Yapı Alanında bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesi ait iken, Belediye Başkanlığımıza devri yapılmış olan Çamurlu Mahallesi 4681 ada 4 no.lu parsel, 4668 ada 8 no.lu parsel, 4682 ada 3  (ifraz edilerek 4682 ada 5,6,7,8) no.lu parseller ve 4691 ada 11 (ifraz edilerek 4691 ada 12,13,14,15,16,17,18,19) no.lu parsellerin,  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 inci maddesinin (e) bendi gereğince ve 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinin 12’nci fıkrasına istinaden, Battalgazi Belediye Başkanlığı nezdinde açılacak dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılması ve bu gelirin 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak dönüşüm uygulamalarında kullanılması amacıyla satışına ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.