Meclis Kararları

Çarşı Mahallesi 1 Ada 5 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 03.02.2023 Karar No: 045

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Şubat ayı olağan toplantısı 2.birleşimini yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 2’ nci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.01.2023 tarihli ve 49207 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Çarşı Mahallesi 1 ada 5 no.lu parselin imar plan değişikliği ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Malatya İli Battalgazi İlçesi Çarşı Mahallesi 1 ada 5 numaralı parselin güneyinde bulunan yaya yolunun kolonat olarak kullanılabilmesi için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin plan notları ile beraber meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. 

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Çarşı Mahallesi 1 ada 5 no.lu parselin imar plan değişikliği konusunun görüşülüp rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.