Meclis Kararları

Dernek Mahallesi 5199 Ada 5 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 05.07.2023 Karar No: 081

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Temmuz ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 1’ inci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.11.2022 tarihli ve 44182 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 01.12.2022 tarih ve 213 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Dernek Mahallesi 5199 ada 5 no.lu parselin imar plan değişikliği ile alakalı komisyon raporu okunarak gereği görüşüldü.

İmar Komisyonu raporunda; “Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Dernek Mahallesi 5199 ada 5 no.lu parsel, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlı olup, Blok Nizam 7 Kat ( BL-7) yapılaşma koşuluna sahiptir. Parselin güneyinde yer alan 12 metrelik imar yolundan 10 metre, diğer cephelerden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi verilmiştir. Söz konusu parselde 10 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak değiştirilmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin meclisimizce görüşülmesi talep edilmektedir.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 01.12.2022 tarih ve 213 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli olarak 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ilimizde yıkıma yol açması sonucu, yürürlükteki planların yeniden değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, Battalgazi Belediye Meclisinin 01.12.2022 tarih ve 213 sayılı yazısı ile komisyonumuza havale edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, yeni plan çalışmaları kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı gerekçesiyle, talebin meclis gündeminden çıkarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Dernek Mahallesi 5199 ada 5 no.lu parselin imar plan değişikliği teklifinin, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda gündemden çıkartılmasına oy birliği ile karar verildi.