Meclis Kararları

Fırıncı Mahallesi’nde Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Tarafından Şebeke Yatırımı Yapılması Ve Yatırımın Deplase Edilmesi Halinde, Belediyemizce Taahhüt Verilmesi

Karar Tarihi: 06.09.2023 Karar No: 101

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Eylül ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 7’ nci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.09.2023 tarihli ve 57442 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Fırıncı Mahallesi’nde Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından şebeke yatırımı yapılması ve yatırımın deplase edilmesi halinde, Belediyemizce taahhüt verilmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70 inci maddesi uyarınca;

1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen AKSA MALATYA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.’nin dağıtım bölgesine FIRINCI MAHALLESİNİN de dahil edilmesinin,

2) Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer belediyelerle müşterek hareket edilmesinin,

3) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin;

a) Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak BATTALGAZİ BELEDİYESİ FIRINCI MAHALLESİ sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğinin,
b) BATTALGAZİ BELEDİYESİ FIRINCI MAHALLESİ sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında, belediyemiz görev ve yetki alanları dahilinde dağıtım şirketinden ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama ve/veya zemin tahrip bedeli (asfalt, parke, beton vb.), hafriyat döküm bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceğinin ve yüzey kaplamalarının herhangi bir bedel talep edilmeksizin belediyemiz tarafından yapılacağının,
c) BATTALGAZİ BELEDİYESİ FIRINCI MAHALLESİ dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,
d) Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesine oybirliği ile karar verildi.