Meclis Kararları

Hanımınçiftliği-Orduzu Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planından Plan Notu Çıkarılması

Karar Tarihi: 09.01.2024 Karar No: 015

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ocak ayı olağan toplantısı 2. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 3’üncü maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.12.2023 tarihli ve 64377 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 03.01.2024 tarih ve 6 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Hanımınçiftliği-Orduzu Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planından plan notu çıkarılması ile alakalı komisyon raporu okunarak gereği görüşüldü.

İmar Komisyonu raporunda; “İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Malatya ili Battalgazi ilçesi sınırları içinde bulunan Hanımınçiftliği-Orduzu Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait plan notlarında yer alan ”7.1.10. İmar kanunun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulaması neticesinde ticaret-konut ve ticaret alanlarında 1000 m²’den küçük parsel oluşturulamaz.” ifadesinin kaldırılması talep edilmektedir.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 03.01.2024 tarih ve 6 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Dosyada ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde Malatya ili Battalgazi ilçesi sınırları içinde bulunan Hanımınçiftliği-Orduzu Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Battalgazi Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarih ve 121 sayılı kararı ile Malatya Büyükşehir Belediye Meclisince 19.11.2020 tarih ve 391 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, bahse konu imar planına ait plan notlarında yer alan ”7.1.10. İmar kanunun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulaması neticesinde ticaret-konut ve ticaret alanlarında 1000 m²’den küçük parsel oluşturulamaz.” ifadesinin kaldırılması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre yapılan imar uygulamasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle plan notunun kaldırılmasının komisyonumuzca uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.”denilmektedir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Hanımınçiftliği-Orduzu Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Battalgazi Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarih ve 121 sayılı kararı ile Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2020 tarih ve 391 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, bahse konu imar planına ait plan notlarında yer alan ”7.1.10. İmar kanunun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulaması neticesinde ticaret-konut ve ticaret alanlarında 1000 m²’den küçük parsel oluşturulamaz.” ifadesinin kaldırılması yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre yapılan imar uygulamasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle plan notunun kaldırılmasının uygun olduğuna, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verildi.