Meclis Kararları

Hanımınçiftliği-Orduzu Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planından Plan Notu Çıkarılması

Karar Tarihi: 03.01.2024 Karar No: 006

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ocak ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 6’ncı maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.12.2023 tarihli ve 64377 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Hanımınçiftliği-Orduzu Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planından plan notu çıkarılması  ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Malatya ili Battalgazi ilçesi sınırları içinde bulunan Hanımınçiftliği-Orduzu Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Battalgazi Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarih ve 121 sayılı kararı ile Malatya Büyükşehir Belediye Meclisince 19.11.2020 tarih ve 391 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, bahse konu imar planına ait plan notlarında yer alan ”7.1.10. İmar kanunun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulaması neticesinde ticaret-konut ve ticaret alanlarında 1000 m²’den küçük parsel oluşturulamaz.” ifadesinin kaldırılması yönünde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  değişikliği hazırlatılmıştır.

Hazırlatılan öneri imar planı değişikliğinin Belediye Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Hanımınçiftliği-Orduzu Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planından plan notu çıkarılması konusunun görüşülüp rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.