Meclis Kararları

Hasırcı Kırkgöz Sahil Parkı Projesi İçerisinde Bulunan “Lokanta Ve Büfe İşletmesi”Nin, Hatunsuyu Mahallesi 88 Parsel Üzerinde Bulunan “Tekstilkent İşletmesi”Nin Ve Derme Deresi Projesi İçerisinde Bulunan “Kafe İşletmesi”NKiraya Verilmesi Ve Kiralama

Karar Tarihi: 01.11.2023 Karar No: 127

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Kasım ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Meclis Başkanı Osman GÜDER’in başkanlığında toplandı.

Gündemin 3’ üncü maddesi; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.10.2023 tarihli ve 60191 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Hasırcı Mahallesi Kırkgöz Sahil Parkı Projesi içerisinde bulunan “Lokanta ve Büfe İşletmesi”nin, Hatunsuyu Mahallesi 88 parsel üzerinde bulunan “Tekstilkent İşletmesi”nin ve Selçuklu Mahallesi Derme Deresi Projesi içerisinde bulunan “Kafe İşletmesi”nin kiraya verilmesi ve kiralama işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Malatya İli, Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Battalgazi Belediye Başkanlığına ait olan, Hasırcı Mahallesi Kırkgöz Sahil Parkı Projesi içerisinde bulunan “Lokanta ve Büfe İşletmesi”nin, Hatunsuyu Mahallesi 88 parsel üzerinde bulunan “Tekstilkent İşletmesi”nin ve Selçuklu Mahallesi Derme Deresi Projesi içerisinde bulunan “Kafe İşletmesi”nin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendi uyarınca 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi ve kiralama iş ve işlemlerin yapılması için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisince görüşülerek karara karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Hasırcı Mahallesi Kırkgöz Sahil Parkı Projesi içerisinde bulunan “Lokanta ve Büfe İşletmesi”nin, Hatunsuyu Mahallesi 88 parsel üzerinde bulunan “Tekstilkent İşletmesi”nin ve Selçuklu Mahallesi Derme Deresi Projesi içerisinde bulunan “Kafe İşletmesi”nin kiraya verilmesi ve kiralama işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair teklifin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nce yapılan düzeltme sonucu 30.10.2023 tarihli ve 60486 sayılı havale yazısı ile tekrar meclisimizce görüşülmesi talep edildiğinden, gündemden çıkartılmasına oy birliği ile karar verildi.