Meclis Kararları

Hatunsuyu Mahallesi Kuzey Çevre Yolunun İmar Planı İle Kesişen Bölgesindeki Kuzey-Güney Doğrultulu (Kaynarca-Alişar Yolu) 30 Metrelik İmar Yolunun İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 01.11.2023 Karar No: 125

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Kasım ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Meclis Başkanı Osman GÜDER’in başkanlığında toplandı.

Gündemin 1’inci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.09.2023 tarihli ve 58821 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 04.10.2023 tarih ve 108 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Hatunsuyu Mahallesi Kuzey Çevre Yolunun imar planı ile kesişen bölgesindeki kuzey-güney doğrultulu (Kaynarca-Alişar Yolu) 30 metrelik imar yolunun imar plan değişikliği ile alakalı komisyon raporu okunarak gereği görüşüldü.

İmar Komisyonu Raporunda; “Malatya Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesinde Kuzey Çevre Yolunun imar planı ile kesişen bölgesinde kuzey-güney doğrultusunda (Kaynarca-Alişar Yolu) 30 metrelik imar yolunun Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünün talebiyle kamulaştırma sınırını ve projesine uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2023 tarih ve 139 sayılı meclis kararı onaylanmıştır. Söz konusu alanda üst ölçekli imar planına uygun olarak hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.
Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 04.10.2023 tarih ve 108 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.
Dosyada yapılan incelemeler neticesinde; hazırlatılan, Malatya Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesinde Kuzey Çevre Yolu güzergahı ile kesişen bölümünde, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kamulaştırma sınırı dikkate alınarak, kamulaştırma sınırı içerisinde kalan alanın‘’Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) ve Taşıt Yolu olarak planlanması ve kamulaştırma sınırının kesiştiği imar adalarının yeniden düzenlenmesi ile 406 ada 1 no.lu parsel, 403 ada 6,7,8,9 no.lu parsellerin kavşak sınırına teğet olması nedeniyle, parsellerin cephe alabilmeleri için kavşak sınırına paralel 10 metre imar yolu planlanması ve bahse konu parsellerin yapılaşmasına yönelik plan notu eklenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, komisyonumuzca uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.” Denilmektedir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Malatya ili Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesinde Kuzey Çevre Yolu güzergahı ile kesişen bölümünde, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kamulaştırma sınırı dikkate alınarak, kamulaştırma sınırı içerisinde kalan alanın‘’Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) ve Taşıt Yolu olarak planlanması ve kamulaştırma sınırının kesiştiği imar adalarının yeniden düzenlenmesi ile 406 ada 1 no.lu parsel, 403 ada 6,7,8,9 no.lu parsellerin kavşak sınırına teğet olması nedeniyle, parsellerin cephe alabilmeleri için kavşak sınırına paralel 10 metre imar yolu planlanması ve bahse konu parsellerin yapılaşmasına yönelik plan notu eklenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.