Meclis Kararları

Hatunsuyu Mahallesi Kuzey Çevre Yolunun İmar Planı İle Kesişen Bölgesindeki Kuzey-Güney Doğrultulu (Kaynarca-Alişar Yolu) 30 Metrelik İmar Yolunun İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 04.10.2023 Karar No: 108

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ekim ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Meclis 1. Başkan Vekili Zafer KIRÇUVAL’ın başkanlığında toplandı.

Gündemin 3’üncü maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.09.2023 tarihli ve 58821 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen, Hatunsuyu Mahallesi Kuzey Çevre Yolunun imar planı ile kesişen bölgesindeki kuzey-güney doğrultulu (Kaynarca-Alişar Yolu) 30 metrelik imar yolunun imar plan değişikliği ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Malatya Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesinde Kuzey Çevre Yolunun imar planı ile kesişen bölgesinde kuzey-güney doğrultusunda (Kaynarca-Alişar Yolu) 30 metrelik imar yolunun Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünün talebiyle kamulaştırma sınırını ve projesine uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.06.2023 tarih ve 139 sayılı meclis kararı ile onaylanmış olup, söz konusu alanda üst ölçekli imar planına uygun olarak hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Hatunsuyu Mahallesi Kuzey Çevre Yolunun imar planı ile kesişen bölgesindeki kuzey-güney doğrultulu (Kaynarca-Alişar Yolu) 30 metrelik imar yolunun imar plan değişikliği konusunun görüşülüp rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.