Meclis Kararları

Hatunsuyu, Orduzu, Serintepe, Alacakapı Ve Hanımınçiftliği Mahallesi’nde Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Tarafından Şebeke Yatırımı Yapılması Ve Yatırımın Deplase Edilmesi Halinde, Belediyemizce Taahhüt Verilmesi

Karar Tarihi: 04.10.2023 Karar No: 116

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ekim ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Meclis 1. Başkan Vekili Zafer KIRÇUVAL’ın başkanlığında toplandı.

Gündemin 11’nci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.10.2023 tarihli ve 58992 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen, Hatunsuyu, Orduzu, Serintepe, Alacakapı ve Hanımınçiftliği Mahallesi’nde Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından şebeke yatırımı yapılması ve yatırımın deplase edilmesi halinde, Belediyemizce taahhüt verilmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Malatya İli Battalgazi İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında yer alan;

1-Hatunsuyu Mahallesi :  • Hatunsuyu Yeni 20 (675/6 nolu parsel içi),

2- Orduzu Mahallesi: • 2. Leylekpınarı Sokak Üzeri (535/2 parsel içi), • Kaldırım Sokak Üzeri (138 ile 139 nolu parseller arası), • Aydınlık Sokak (135, 130, 529/14, 529,15, 529/25 parseller arası), • Kaldırım Sokak Üzeri (131 nolu parsel içi), • Kaldırım Sokak Üzeri (103 nolu parsel içi), • Kaldırım Sokak Üzeri (145 ile 526/18 nolu parseller içi), • Nizam Sokak üzeri (141, 142, 143, 526/21, 526/22 parseller arası), • Elmalı Çıkmaz Sokak,• Altun Sokak (1744, 1745, 448, 1748, 1746 nolu parseller içi), • Elmas Sokak, • Havuzbendi Sokak üzeri (550/7 nolu parsel içi), • Havuzbendi Sokak üzeri (550/1, 550/2, 550/3, 550/4, 550/5, 550/6 parseller içi), • Leylekpınarı Sokak üzeri (526/33, 526/ 5 nolu parseller içi), • Kaldırım Sokak üzeri (526/37 nolu parsel içi), • Uzun Sokak Üzeri (497/2 nolu parsel içi), • Şanlıkaya Sokak üzeri (502/1, 502/2, 502/3 parselleri ile 504/18, 504/17, 3965 parseller arası), • Kamer Sokak (2386 nolu parsel içi), • Armağan Sokak (510/33 nolu parsel içi), • Kaplan Sokak (510/30 nolu parsel içi),

3- Serintepe Mahallesi: • Hacıosmanlar Sokak,

4- Alacakapı Mahallesi: • Özkayalar Sokak, • Yeşilyurt Sokak,

5- Hanımınçiftliği Mahallesi: • Şahinler Sokak (Külhan) sokağı/sokaklarından doğal gaz hizmeti konusunda gelen talepler değerlendirilmiş olup;


a)    4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun Doğal Gaz Piyasa Faaliyetleri bölümünün 4. maddesinin 8) (Ek:25/11/2020¬7257/7 mad.) bendi gereği; yapı kullanım izin belgesi, yapı ruhsatı veya yapı kayıt belgesi bulunan yapıların bulunduğu bölgeye, Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak doğal gaz şebeke yatırımlarının, yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde, yatırımla ilgili tüm maliyetlerin Belediyemiz tarafından üstlenileceğinin,

b)    Deplase zorunluluğu gerektiğinde, gaz arzı sağlanan binalarda kesinti olmaması için öncelikli olarak hattın deplase edileceği yeni yol platformunun veya deplasenin fiili yolda olması halinde ise yol kırmızı kotlarına uygun yol platformunun Belediyemiz tarafından yerinde oluşturulacağının,

c)    Doğal Gaz dağıtım hattının geçeceği fiili yolda özel mülkiyet ile çakışma olması durumunda, hattın kaldırılması, kullanımının kısıtlanması veya durdurulması gibi bir ihtilaf halinde, ihtilafın belediyemiz tarafından giderileceğinin, ihtilaf nedeniyle oluşacak her türlü zarar, tazminat ve giderlerin Belediyemiz tarafından karşılanacağına, 

d)    Bölgede imar planı çalışmaları yapılırken, kesintisiz doğal gaz arzında aksaklık yaşanmaması, doğal gazın süreli veya süresiz durmasına sebebiyet verilmemesi için, doğal gaz hattının geçtiği ve geçeceği fiili yolların imar yolu olarak işlenmesine ve ileride kapanmaması için ihdas v.b. işlemlere konu edilmeyeceğine,

e)    Tüm sorumluluğu Belediyemize ait olmak üzere; ilgili bölgenin uygulama imar planı kapsamına dahil edileceğine kamulaştırma, yola terk, parselasyon, 18. madde uygulaması gibi imar uygulamaları yapılarak, fiili yolların imar mevzuatına uygun yol haline getirilmesi için acilen işlemlerin başlatılacağına, en kısa sürede tamamlanacağına, tamamlanana kadar tüm sorumluluğun belediyemizde kalmaya devam edeceğine oy birliği ile karar verildi.