Meclis Kararları

Hüseyinbey Mahallesi 3364 Ada 10 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi:01.02.2024 Karar No:024

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Şubat ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 5’inci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.01.2024 tarihli ve 65956 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Hüseyinbey Mahallesi 3364 ada 10 no.lu parselin imar plan değişikliği ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Hüseyinbey Mahallesi 3364 ada 10 no.lu parsel, yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut altı ticaret fonksiyonuna sahip olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararına uygun olarak konut+ticaret fonksiyonu verilmesine yönelik 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hazırlatılmıştır.

Hazırlatılan öneri imar planı değişikliğinin Belediye Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Hüseyinbey Mahallesi 3364 ada 10 no.lu parselin imar plan değişikliği konusunun görüşülüp rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.