Meclis Kararları

İstanbul İli Bağcılar Belediyesi İle Kardeş Belediye İlişkisi Kurulması Ve Kardeş Belediye İlişkisi Kurulmasına İlişkin Protokolü İmzalamak Üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’e Yetki Verilmesi

Karar Tarihi: 05.07.2023 Karar No: 088

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Temmuz ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 8’ inci maddesi; Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 05.07.2023 tarihli ve 54127 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen İstanbul ili Bağcılar Belediyesi ile Kardeş Belediye İlişkisi kurulması ve Kardeş Belediye İlişkisi Kurulmasına İlişkin protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’e yetki verilmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Ülkemizde 06/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki farklı deprem meydana gelmiş olup, deprem ilçemizde yaygın bina göçmelerine ve ağır bina hasarlarına yol açmış, çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olmuştur.
Depremin ilk olduğu günden itibaren büyük artçı depremlerin sürekli devam etmesi ve 27/02/2023 tarihinde merkez üssü ilimiz olan 5,6 şiddetindeki yeni bir fay hattında meydana gelen depremle de çok sayıda bina tekrar yıkılmış ve can kaybı meydana gelmiştir. Oluşan depremler sonucu Belediyemize ait hizmet binaları ile sanat yapıları, atık tesisleri, belediye tesisleri, park ve bahçeler, kent içi ulaşım tesis ve hatları ile kent içi yollar ile diğer alanlarda büyük hasarlar meydana gelmiş bulunmaktadır.
Böyle büyük bir afetin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi için, Bağcılar Belediye Meclisince, 09/03/2023 tarihli ve 28 sayılı kararıyla Kardeş Belediye İlişkisi kurulmasına karar verilmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ”Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18’inci maddesinin (p) bendinde geçen;”…belediyeler ve mahalli idare birlikleri ile karşılıklı iş birliği yapılmasına, kardeş kent ilişkilerinin kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek…” hükmü ile Bağcılar Belediye Meclisinin 09/03/2023 tarih ve 28 sayılı Kardeş Belediye İlişkisi kurulması yönünde almış olduğu meclis kararına istinaden; deprem felaketi nedeniyle meydana gelen tahribatın giderilmesi, Ekonomik ve Sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde diğer iş ve işlemler konusunda projelerin gerçekleştirilmesi, iki ilçe arasında Eğitim, Turizm, Kültür, Şehir Planlaması, Sosyo-Ekonomik ve Kültürel projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulması amacıyla,   5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi gereğince, İstanbul ili Bağcılar Belediyesi ile Kardeş Belediye İlişkisi Kurulması ve Kardeş Belediye İlişkisi Kurulmasına İlişkin protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’e yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. 
 

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Bağcılar Belediye Meclisinin 09/03/2023 tarih ve 28 sayılı Kardeş Belediye İlişkisi kurulması yönünde almış olduğu meclis kararına istinaden; deprem felaketi nedeniyle meydana gelen tahribatın giderilmesi, Ekonomik ve Sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde diğer iş ve işlemler konusunda projelerin gerçekleştirilmesi, iki ilçe arasında Eğitim, Turizm, Kültür, Şehir Planlaması, Sosyo-Ekonomik ve Kültürel projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulması amacıyla,   5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi gereğince, İstanbul ili Bağcılar Belediyesi ile Kardeş Belediye İlişkisi Kurulmasına ve Kardeş Belediye İlişkisi Kurulmasına İlişkin protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.