Meclis Kararları

Kadro İhdası

Karar Tarihi: 03.05.2023 Karar No: 072

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Mayıs ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’ in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 10’ uncu maddesi; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 12.04.2023 tarihli ve 51347 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Kadro İhdası ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; 09.04.2023 tarih ve 32158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci Maddesinin (L) bendi gereği; Genel İdari Hizmetler sınıfı birinci dereceli Afet İşleri Müdürü Kadrosunun ihdas edilmesi hususunda ilgili cetvel ekte sunulmuş olup, konunun belediye meclisince görüşülüp karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (L) bendi gereğince; Genel İdari Hizmetler sınıfında bulunan birinci dereceli Afet İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine oy birliği ile karar verildi.