Meclis Kararları

Karahan Mahallesi 403 Ada 46 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 04.01.2023 Karar No: 016

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ocak ayı olağan toplantısı 1.birleşimini yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 16’ncı maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.12.2022 tarihli ve 46859 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Karahan Mahallesi 403 ada 46 no.lu parselin imar plan değişikliği ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Karahan Mahallesi 403 ada 46 no.lu parsel imar planı dışında plansız alanda kalmakta olup parselin ortasından kuzey-güney doğrultusunda 10 metrelik taşıt yolu  planlanmıştır. Parseli bölen 10 metrelik taşıt yolunun toplulaştırma sınırı dikkate alınarak kadastral yola kaydırılması yönünde 1/1000 ölçekli değişikliği hazırlatılmıştır.

Hazırlatılan öneri imar planı değişikliğinin Belediye Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Karahan Mahallesi 403 ada 46 no.lu parselin imar plan değişikliği konusunun görüşülüp rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.