Meclis Kararları

Kavaklıbağ Mahallesi 167 Ada 2,7 Ve 8 No.Lu Parsellerin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 03.05.2023 Karar No: 066

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Mayıs ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’ in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 4’ üncü maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.12.2022 tarihli ve 46860 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 04.01.2023 tarih ve 17 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Kavaklıbağ Mahallesi 167 ada 2, 7 ve 8 no.lu parsellerin imar plan değişikliği ile alakalı komisyon raporu okunarak gereği görüşüldü.

İmar Komisyonu raporunda;  “Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Kavaklıbağ Mahallesi 167 ada 2,7 ve 8 no.lu parsellerin tevhit edilebilmesi için imar planındaki ada ayrım çizgisinin kaldırılması ve oluşacak parselde zemin ve bodrum katın tamamen doldurulması, üst katlarda mevcut teşekküle göre yapılaşması için plan notu eklenmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin meclisimizce görüşülmesi talep edilmektedir.
Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 04.01.2023 tarih ve 17 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.
Söz konusu parseller, yürürlükteki imar planında ticaret alanı olarak planlı olup, B-3 (bitişik nizam 3 kat) yapılaşma koşuluna sahiptir. Parsellerin tevhit edilmesiyle oluşacak parselde, yapı yoğunluğu sabit kalmak şartı ile zemin ve bodrum katın tamamen doldurulması, üst katlarda mevcut teşekküle göre yapılaşması talep edilmektedir.
Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli olarak 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ilimizde yıkıma yol açması sonucu, yürürlükteki planların yeniden değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, Battalgazi Belediye Meclisinin 04.01.2023 tarih ve 17 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, yeni plan çalışmaları kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı gerekçesiyle, talebin meclis gündeminden çıkarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Kavaklıbağ Mahallesi 167 ada 2, 7 ve 8 no.lu parsellerin imar plan değişikliği teklifinin, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda gündemden çıkartılmasına oy birliği ile karar verildi.