Meclis Kararları

Maliye Hazinesine Ait Olup Belediye Başkanlığımıza Tahsisli Olan, Orduzu Mahallesi Gelinciktepe Toki Konutları Yanındaki 510 Ada 137 No.Lu Parsel Üzerine Yapılacak Olan 8 Adet İşyerinin, 6 (Altı) Yıllığına Kiraya Verilmesi

Karar Tarihi: 05.04.2023 Karar No: 062

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Nisan ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 2. Oturumunu yapmak üzere Meclis 2. Başkan Vekili Ahmet SOLMAZ’ ın Başkanlığında toplandı.

Gündemin 14’ üncü maddesi; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 04.04.2023 tarihli ve 50868 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen, Maliye Hazinesine ait olup Belediye Başkanlığımıza tahsisli olan, Orduzu Mahallesi Gelinciktepe Toki konutları yanındaki 510 ada 137 no.lu parsel üzerine yapılacak olan 8 adet işyerinin, 6 (altı) yıllığına kiraya verilmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; ,  İlimizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem afeti nedeniyle Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Gelinciktepe Toki konutları yanında yeni konutların yapımı devam etmekte olup, bahse konu bölgede bulunan ve Maliye Hazinesine ait olup Belediye Başkanlığımıza tahsisli olan, Uygulama İmar Planında da rekreasyon alanında kalan 510 ada 137 parsel sayılı taşınmazın üzerine, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ve işyeri hasar gören esnaflarımızın mağduriyetinin giderilmesi amacıyla 8 adet işyeri yapılması ve Belediye Başkanlığımız tarafından, “Planlı Alanlar Yönetmeliği’nin 19.Maddesinin ‘ç’ bendinin 1.fıkrasındaki hükümler doğrultusunda 6 yıllığına kiraya verilmesi, kira süresi sona erdiğinde tekrar anlaşmaya varılamaması halinde yapılmış olan her türlü yatırımın en son hali ile Belediyemize teslim edilmesi şartıyla, 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince söz konusu 8 adet işyerinin 6 yıllığına kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Gelinciktepe Toki konutları yanında yeni konutların yapımı devam etmekte olup, bahse konu bölgede bulunan ve Maliye Hazinesine ait olup Belediye Başkanlığımıza tahsisli olan, Uygulama İmar Planında da rekreasyon alanında kalan 510 ada 137 parsel sayılı taşınmazın üzerine, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ve işyeri hasar gören esnaflarımızın mağduriyetinin giderilmesi amacıyla 8 adet işyeri yapılarak, kira süresi sona erdiğinde tekrar anlaşmaya varılamaması halinde yapılmış olan her türlü yatırımın en son hali ile Belediyemize teslim edilmesi şartıyla, Planlı Alanlar Yönetmeliği’nin 19.maddesinin ‘ç’ bendinin 1.fıkrasındaki hükümler doğrultusunda ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) bendi gereğince 5 (Beş) yıllığına kiraya verilmesine, kiralama iş ve işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine  oy birliği ile karar verildi.