Meclis Kararları

Meclis Üyeleri Huzur Hakkının Belirlenmesi

Karar Tarihi: 03.01.2024 Karar No: 011

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ocak ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 11’ inci maddesi; Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2023 tarihli ve 63901 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Meclis üyeleri huzur hakkının belirlenmesi ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; 5393 sayılı Belediye Kanunun 32′ nci  maddesinde, “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39’uncu madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.” hükmü geçmekte olup, mezkur madde gereği 2024 mali yılı için, meclis başkan ve üyelerine meclis toplantılarına ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek olan günlük huzur hakkı ücretinin belirlenmesi konusunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32’nci maddesi gereği, 2024 yılında Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında meclis huzur hakkının ödenmesine oybirliği ile karar verildi.