Meclis Kararları

Merdivenler Mahallesi 0 Ada 627 Parsel No.Lu Mera Niteliğindeki Taşınmaz İçin Kamu Yatırımı Kararı Alınması

Karar Tarihi: 05.07.2023 Karar No: 083

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Temmuz ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 3’ üncü maddesi; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 23.06.2023 tarihli ve 53885 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Merdivenler Mahallesi 0 ada 627 parsel no.lu mera niteliğindeki taşınmaz için Kamu Yatırımı Kararı alınması ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Malatya İli Battalgazi İlçesi Merdivenler Mahallesi 0 ada 627 parsel numaralı Mera niteliğindeki taşınmazdan ekli krokide A harfi ile belirtilen ” Korkmazlar Mezrası Ulaşım Yolu Projesi” için tahsis amacı değişikliğine esas 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 14. Maddesi kapsamında Kamu Yatırımı Kararı alınması konusunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Malatya İli Battalgazi İlçesi Merdivenler Mahallesi 0 ada 627 parsel numaralı Mera niteliğindeki taşınmazdan ekli krokide A harfi ile belirtilen ” Korkmazlar Mezrası Ulaşım Yolu Projesi” için tahsis amacı değişikliğine esas 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 14. Maddesi kapsamında Kamu Yatırımı Kararı alınmasına oy birliği ile karar verildi.