Meclis Kararları

Mimari Estetik Komisyonu 2023 Yılı Ücret Tarifesinin Belirlenmesi

Karar Tarihi: 12.12.2023 Karar No: 137

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Aralık ayı olağan toplantısı 2. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in başkanlığında toplandı.

Gündemin 1’ inci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.12.2023 tarihli ve 62401 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 06.12.2023 tarih ve 132 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mimari Estetik Komisyonu 2023 Yılı Ücret Tarifesinin belirlenmesi ile alakalı komisyon raporu okunarak gereği görüşüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda; “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teklifi ve Mimari Estetik Komisyonunun görüşü doğrultusunda alınması gereken “Mimari Estetik Komisyonu 2023 Yılı Ücret Tarifesi” teknik hizmet ücret bedelleri incelenmiş olup, aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere
 

                       MİMARİ ESTETİK  KOMİSYONU 2023 YILI ÜCRET TARİFESİ
 Mimari Estetik Komisyonu’nun almış olduğu karar neticesinde alınması gereken teknik hizmet ücret bedelleri
 Mimari Estetik Komisyon ÜcretiÜcret Tarifesi(TL)
 Mimari estetik komisyon projesi inceleme ve tastik ücreti (m2 birim fiyatı)3,00
 Set altı otopark kararına göre projelendirilen mimari estetik proje inceleme ve tastik ücreti (Her bir yapıya ait)10.000,00
 Estetik komisyon onayı gerektiren diğer projeler (çatı, cephe, renk, malzeme vb.)10.000,00
 Ücretlere KDV dahildir.

olacak şekilde, “Mimari Estetik Komisyonu 2023 Yılı Ücret Tarifesi” teknik hizmet ücret bedellerinin kabulüne komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; “Mimari Estetik Komisyonu 2023 Yılı Ücret Tarifesi” teknik hizmet ücret bedellerinin; Mimari estetik komisyon projesi inceleme ve tastik ücreti (m2 birim fiyatı) 3,00 TL, Set altı otopark kararına göre projelendirilen mimari estetik proje inceleme ve tastik ücreti (Her bir yapıya ait) 10.000,00 TL ve Estetik komisyon onayı gerektiren diğer projeler (çatı, cephe, renk, malzeme vb.) içinse 10.000,00 TL olacak şekilde belirlenmesine, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda oybirliği ile karar verildi.