Meclis Kararları

Mülkiyeti Belediyemize Ait Hatunsuyu Mahallesinde Bulunan 458 Ada 1,2 Ve 13 No.Lu Parsellerin, Hatunsuyu Mahallesinde Bulunan, Tekstilkent Projesi Alanındaki 89 No.Lu Parsellerdeki Hisse İle Trampa Yapılmak Suretiyle Kamulaştırma Yapılması

Karar Tarihi: 04.10.2023 Karar No: 118

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ekim ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Meclis 1. Başkan Vekili Zafer KIRÇUVAL’ın başkanlığında toplandı.
Gündemin 13’ üncü maddesi; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03.10.2023 tarihli ve 59075 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait Hatunsuyu Mahallesinde bulunan 458 ada 1,2 ve 13 no.lu parsellerin, Hatunsuyu Mahallesinde bulunan, Tekstilkent Projesi alanındaki 89 no.lu parsellerdeki hisse ile trampa yapılmak suretiyle kamulaştırma yapılması ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.
Talep yazısında; Malatya İli Battalgazi İlçesi Hatunsuyu Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan 458 ada 1 parsel (1004,00 m2) , 458 ada 2 parsel (843,00m2) ve 458 ada 13 parsel (1000,00m2) olan parsellerin toplam m2 (2847m2 X 1.500 TL = 4.270.500,00 TL), Battalgazi İlçesi Hatunsuyu Mahallesinde Belediyemizin yaptığı Tekstilkent Projesi kapsamında bulunan ve 39787790460 T.C. kimlik numaralı Battal oğlu Mustafa YAŞAR adına kayıtlı olan, Proje alanında kalan 89 parsel sayılı (6657,92 m2) taşınmazın (3543,97m2’lik kısmının) (3543,97m2 X 1.000 = 3.543.970.00 TL) , şahıs adına olan taşınmazın  Kıymet Takdir Komisyonu tarafından yapılan değerleme sonucu metrekare bedeli 1.000,00 TL olarak belirlenmiş olup ayrıca şahısa ait parsel üzerinde bulunan Ağaç ve Yapı Muhdesat bedeli 263.639,09 TL olarak belirlenmiş olup Belediye Başkanlığımız adına olan taşınmazın metrekare bedeli 1.500,00 TL olarak belirlenmiştir.
Taşınmazların bedelleri arasında Belediyemiz lehine oluşan 462.890,91 TL (Dörtyüzaltmışikibinsekizyüzdoksanliradoksanbirkuruş) farkın ise 39787790460 T.C. kimlik numaralı Battal oğlu Mustafa YAŞAR tarafından ödenmesi ve söz konusu ödeme yapıldıktan sonra tapu devir işleminin yapılması kaydıyla trampa suretiyle kamulaştırma yapılmak üzere, 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 8. Maddesi gereğince trampa suretiyle kamulaştırma işleminin yapılması konusunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.
Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Hatunsuyu Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan 458 ada 1 no.lu (1004,00 m2), 458 ada 2 no.lu (843,00 m2) ve 458 ada 13 no.lu (1000,00 m2) parsellerin, Hatunsuyu Mahallesinde bulunan, mülkiyeti 39787790460 T.C. kimlik numaralı Battal oğlu Mustafa YAŞAR’a ait olan ve Tekstilkent Projesi alanı içerisinde kalan 89   no.lu  (6657,92 m2) parselin 3543,97 m2 kısmı ile, Kıymet Takdir Komisyonunun belirlemiş olduğu  metrekare birim fiyatı değerlemesi sonucu (Mülkiyeti Belediyemize ait  parsellerin değeri:(2847,00 m2 x 1.500,00) 4.270.500,00 TL, trampa yapılacak Hatunsuyu Mahallesi 89 no.lu  parselin değeri: (3543,97 m2 x 1.000,00) 3.543.970,00 TL ve parsel üzerinde bulunan Ağaç ve Yapı Muhdesat bedeli 263.639,09 TL olmak üzere toplam(3.543.970,00+263.639,09) 3.807.609,09 TL  ) taşınmazların bedelleri arasında Belediyemiz lehine oluşan (4.270.500,00 -3.807.609,09)  462.890,91 TL farkın, 39787790460 T.C. kimlik numaralı Battal oğlu Mustafa YAŞAR tarafından ödenmesi ve söz konusu ödeme yapıldıktan sonra tapu devir işleminin yapılması kaydıyla trampa suretiyle kamulaştırma yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) bendi ve ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi.