Meclis Kararları

Saray Mahallesi 3512 Ada 17 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği