Meclis Kararları

Saray Mahallesi 408 Ada 323 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 01.02.2023 Karar No: 037

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Şubat ayı olağan toplantısı 1.birleşimini yapmak üzere Belediye Başkan Vekili Ahmet SOLMAZ’ın Başkanlığında toplandı.

Gündemin 8’inci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.12.2022 tarihli ve 46721 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 04.01.2023 tarih ve 15 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Saray Mahallesi 408 ada 323 no.lu parselin imar plan değişikliği ile alakalı komisyon raporu okunarak gereği görüşüldü.

İmar Komisyonu raporunda; “Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi 408 ada 323 no.lu parsel mevcut imar planında ticaret alanında bulunmakta olup,  bitişik nizam 6 kat (B-6) yapılaşma koşuluna sahiptir.
Hazırlatılan öneri imar planı değişikliği ile parselin zemin ve bodrum katların tamamının doldurulması için plan notu eklenmesi talep edilmektedir.
Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 04.01.2023 tarih ve 15 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.
Dosyada yapılan incelemeler neticesinde Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi 408 ada 323 no.lu parsel zemin ve bodrum katlarının tamamen doldurularak yapı yapılması amacıyla plan notu eklenmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik talebinin inşaat alanı sabit kalmak şartıyla, zemin ve bodrum katların tamamı doldurularak, üst katlarda ise kalan inşaat metrekaresinin ada etüdüyle belirlenecek çekme mesafeleri içerisinde kullanılmasının komisyonumuzca uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.” denilmektedir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Saray Mahallesi 408 ada 323 no.lu parselin zemin ve bodrum katlarının tamamen doldurularak yapı yapılması amacıyla plan notu eklenmesi yönünde hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik talebinin, inşaat alanı sabit kalması, zemin ve bodrum katların tamamı doldurularak, üst katlarda ise kalan inşaat metrekaresinin ada etüdüyle belirlenecek çekme mesafeleri içerisinde kullanılması şartıyla,  İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.