Meclis Kararları

Saray Mahallesi 408 Ada 323 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 04.01.2023 Karar No: 015

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ocak ayı olağan toplantısı 1.birleşimini yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 15’inci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.12.2022 tarihli ve 46721 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Saray Mahallesi 408 ada 323 no.lu parselin imar plan değişikliği ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi 408 ada 323 no.lu parsel mevcut imar planında ticaret alanında bulunmakta olup,  bitişik nizam 6 kat (B-6) yapılaşma koşuluna sahiptir.

Hazırlatılan öneri imar planı değişikliği ile parselin zemin ve bodrum katların tamamının doldurulması için plan notu eklenmesi talep edilmektedir.

Hazırlatılan öneri imar planı değişikliğinin meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Saray Mahallesi 408 ada 323 no.lu parselin imar plan değişikliği konusunun görüşülüp rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.