Meclis Kararları

Saray Mahallesi 45 Ada 50 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 01.02.2023 Karar No: 040

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Şubat ayı olağan toplantısı 1.birleşimini yapmak üzere Belediye Başkan Vekili Ahmet SOLMAZ’ın Başkanlığında toplandı.

Gündemin 11’inci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.12.2022 tarihli ve 46879 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 04.01.2023 tarih ve 18 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Saray Mahallesi 45 ada 50 no.lu parselin imar plan değişikliği ile alakalı komisyon raporu okunarak gereği görüşüldü.

İmar Komisyonu raporunda; “Malatya İli Battalgazi İlçesi Saray Mahallesi 45 ada 50 no.lu parsel mevcut imar planında Hastane alanında kalmakta olup, parselin  yaklaşık 367 metrekaresinin Mescit Alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 04.01.2023 tarih ve 18 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Dosyada yapılan incelemeler neticesinde Malatya İli Battalgazi İlçesi Saray Mahallesi 45 ada 50 no.lu parselin güneyinde yola cepheli olmak üzere plandaki park alanı ile trafo arasında kalan yaklaşık 367 metrekarenin Mescit Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik talebinin komisyonumuzca uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir. ” denilmektedir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Saray Mahallesi 45 ada 50 no.lu parselin güneyinde yola cepheli olmak üzere plandaki park alanı ile trafo arasında kalan yaklaşık 367 metrekarenin Mescit Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.