Meclis Kararları

Şehitfevzi (Sancaktar) Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yaklaşık 1,12 Hektar Büyüklüğe Sahip Riskli Alan İçerisinde Kalan 2061 No.Lu Adanın Bir Kısmı İle 2057 Ve 2060 No.Lu Adaların Tamamına Dair İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 02.08.2023 Karar No: 090

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Ağustos ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’in Başkanlığında toplandı.

Gündemin 2’nci maddesi; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.07.2023 tarihli ve 55335 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen Şehitfevzi (Sancaktar) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 1,12 hektar büyüklüğe sahip Riskli Alan içerisinde kalan 2061 no.lu adanın bir kısmı ile 2057 ve 2060  no.lu adaların tamamına dair imar plan değişikliği ile alakalı teklifi okunarak gereği görüşüldü.

Talep yazısında; Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Şehitfevzi (Sancaktar) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 1,12 hektar büyüklüğe sahip alan, 30/03/2023 tarihli ve 7017 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile “Riskli Alan” edilmiş olup, 6306 sayılı Kanun ve bu Kanun’un Uygulama Yönetmeliği kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Makamı’nın 11.04.2023 tarihli ve E.6169747 sayılı Olur’u ile Battalgazi Belediye Başkanlığının yetkilendirilmesi uygun görülmüştür. Riskli Alan içerisinde kalan 2061 no.lu adanın bir kısmı  ve 2057 no.lu , 2060  no.lu adaların tamamı mevcut imar planında ikiz nizam dört kat (İ-4) yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmakta olup, 2061 no.lu adanın bir kısmı ise mevcut imar planında park alanı olarak planlanmıştır.
Söz konusu adaların 1/5000 Nazım İmar Planına uygun şekilde konut alanı olarak planlanarak, Blok Nizam Beş kat (BL-5) ve E:1.60 yapılaşma hakkı verilmesine yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Şehitfevzi (Sancaktar) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 1,12 hektar büyüklüğe sahip Riskli Alan içerisinde kalan 2061 no.lu adanın bir kısmı ile 2057 ve 2060  no.lu adaların tamamına dair imar plan değişikliği konusunun görüşülüp rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.