Meclis Kararları

Yaya Kaldırımı, Kilit Taşı Ve Taş Duvar Yapımı İşi” İçin İller Bankası A.Ş’den 10.000.000,00 (Onmilyon) TL Kredi Kullanılması Ve Kredi İşlemleri İçin Belediye Başkanı Osman GÜDER’e Yetki Verilmesi