Meclis Kararları

Yeni “İçkili Yer Bölgelerinin” Tespit Edilerek, Mevcut “İçkili Yer Bölgesinin” Bu Alanlara Taşınması

Karar Tarihi: 06.12.2023 Karar No: 130

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Yasanın 20. Maddesi gereğince Aralık ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunu yapmak üzere Meclis 1. Başkan Vekili Zafer KIRÇUVAL’ın başkanlığında toplandı.

Gündemin 1’inci maddesi; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 31.10.2023 tarihli ve 60530 sayılı yazısı ile Meclise havale edilen ve Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 01.11.2023 tarih ve 129 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Yeni “İçkili Yer Bölgelerinin” tespit edilerek, mevcut “İçkili Yer Bölgesinin” bu alanlara taşınması ile alakalı komisyon raporu okunarak gereği görüşüldü.
İmar Komisyonu Raporunda; “Malatya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün 18.10.2023 tarihli ve 16914 sayılı yazısında, Mülga Malatya Belediyesi tarafından Vali Yardımcısının Başkanlığında Emniyet Müdürü, Tekel Baş Müdürü, Çevre Sağlık Başkan Vekili, Milli Eğitim Müdürü, Belediye Zabıta Müdürü ve Ticaret Sanayi Odası temsilcisinin katıldığı İçkili Yerler Komisyonu tarafından alınan 25.11.1983 tarih ve 2 no’lu karar ile kabul edilen ve aynı komisyon tarafından imzalanan bir kroki üzerinden uygulanan İçkili Yer Bölgesinin; günümüz şartlarında uygun olmadığı, vatandaşlarımızın bu içkili mekanların bulunduğu sokaklara korku ve endişe ile giriş çıkış yaptığı, bu durumun işyeri sahiplerini ve vatandaşları olumsuz etkilediği göz önüne alındığında bahse konu bu mekanların günümüz şehir hayatını olumsuz etkilemeyecek, yaşanan deprem nedeniyle birçok bina ve yerleşkelerin ağır hasarlı olması nedeniyle de şehir merkezinden, ibadethanelerden, okullardan, kamu kurumlardan, turistik yerlerden uzak, halkın yoğun olarak bulunmadığı günümüz koşullarına ve kanunda belirtilen şartlara uygun yeni “İçkili yer bölgelerinin” tespit edilerek bu alanlara taşınmalarının sağlanması uygun olacağı belirtilmekte olup, konunun 10.08.2005 tarihli ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29, 30 ve 31. maddeleri çerçevesinde Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

Talep dosyası Battalgazi Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 01.11.2023 tarih ve 129 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiştir.

Dosyada ve mahallinde yapılan incelemeler devam ettiğinden, Yeni “İçkili Yer Bölgelerinin” tespit edilerek, mevcut “İçkili Yer Bölgesinin” bu alanlara taşınması ile alakalı talebin, komisyonumuzca bir sonraki toplantıya ertelenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.” denilmektedir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda; Yeni “İçkili Yer Bölgelerinin” tespit edilerek, mevcut “İçkili Yer Bölgesinin” bu alanlara taşınması ile alakalı komisyon çalışmalarını tamamlamadığından dolayı talebin bir sonraki toplantıya ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.