Meclis Kararları

“Bitüm Ve Muhtelif Yol Yapım Malzemesi Alım İşi” İçin İller Bankası A.Ş’den 20.000.000,00 (Yirmimilyon) TL Kredi Kullanılması Ve Kredi İşlemleri İçin Belediye Başkanı Bayram TAŞKIN’a Yetki Verilmesi

Karar Tarihi:02.05.2024 Karar No:072

2 Mayıs 2024
Detay

2021 Yılı Öncesi Yapılan Yapılara, Elektrik, Su Ve Doğalgaz Abonelikleri İçin Verilen Belge Harcının İptali Veya Yeniden Belirlenmesi

Karar Tarihi:02.05.2024 Karar No:077

2 Mayıs 2024
Detay

“970 Kw Güneş Enerjisi Santrali Yapım İşi” İçin İller Bankası A.Ş’den 1.000.000,00 (Birmilyon) EURO Kredi Kullanılması Ve Kredi İşlemleri İçin Belediye Başkanı Bayram TAŞKIN’a Yetki Verilmesi

Karar Tarihi:02.05.2024 Karar No:076

2 Mayıs 2024
Detay

AKSA Malatya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş’nin Genel Kurulunda Belediyemizi Temsil Etmek Üzere Yetkili Atanması

Karar Tarihi:02.05.2024 Karar No:075

2 Mayıs 2024
Detay

Battalgazi İnşaat San. Ltd. Şti’nin Sermaye Artırımı

Karar Tarihi:02.05.2024 Karar No:074

2 Mayıs 2024
Detay

“Yaya Kaldırımı, Kilit Taşı Ve Taş Duvar Yapımı İşi” İçin İller Bankası A.Ş’den 20.000.000,00 (Yirmimilyon) TL Kredi Kullanılması Ve Kredi İşlemleri İçin Belediye Başkanı Bayram TAŞKIN’a Yetki Verilmesi

Karar Tarihi:02.05.2024 Karar No:073

2 Mayıs 2024
Detay

“AgregaÜretimi İçin Muhtelif Malzeme Alım  İşi” İçin İller Bankası A.Ş’den 20.000.000,00 (Yirmimilyon) TL Kredi Kullanılması Ve Kredi İşlemleri İçin Belediye Başkanı Bayram TAŞKIN’a Yetki Verilmesi

Karar Tarihi:02.05.2024 Karar No:071

2 Mayıs 2024
Detay

1. Kat Sathi Kaplama Yapım İşi” İçin İller Bankası A.Ş’den 20.000.000,00 (Yirmimilyon) Tl Kredi Kullanılması Ve Kredi İşlemleri İçin Belediye Başkanı Bayram Taşkın’a Yetki Verilmesi

Karar Tarihi:02.05.2024 Karar No:070

2 Mayıs 2024
Detay

Alişar Mahallesi’nde Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Tarafından Şebeke Yatırımı Yapılması Ve Yatırımın Deplase Edilmesi Halinde, Belediyemizce Taahhüt Verilmesi

Karar Tarihi:02.05.2024 Karar No:069

2 Mayıs 2024
Detay

Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’Nin Dağıtım Bölgesine Alişar Mahallesi Sınırları İçinde Bulunan Tüm Cadde Ve Sokaklarında Dahil Edilmesi Ve Her Türlü İş Ve İşlemler İçin Belediyemizce Taahhüt Verilmesi

Karar Tarihi:02.05.2024 Karar No:068

2 Mayıs 2024
Detay

Uçbağlar Mahallesi 985 Ada 486 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi:02.05.2024 Karar No:067

2 Mayıs 2024
Detay

Hanımınçiftliği Mahallesi 2997 no.lu parselin imar plan değişikliği

Karar Tarihi:02.05.2024 Karar No:066

2 Mayıs 2024
Detay

Belediyemiz 2023 Mali yılı Gelir ve Gider Hesabı

Karar Tarihi:02.05.2024 Karar No:065

2 Mayıs 2024
Detay

Battalgazi İnşaat Ltd.Şti’nin Genel Kurulunda Belediyemizi Temsil Etmek Üzere Yetkili Atanması

Karar Tarihi:02.05.2024 Karar No:064

2 Mayıs 2024
Detay

Arslantepe Personel A.Ş. ‘Nin Genel Kurullarında Belediyemizi Temsil Etmek Üzere Yetkili Atanması

Karar Tarihi:02.05.2024 Karar No:063

2 Mayıs 2024
Detay

MORMAŞMalatya Orman Ürünleri Ve Mobilya Tesisleri A.Ş’nin Genel Kurulunda Belediyemizi Temsil Etmek Üzere Yetkili Atanması

Karar Tarihi:02.05.2024 Karar No:062

2 Mayıs 2024
Detay

Bahçebaşı Mahallesi Revizyon İmar Planının Plan Notlarına, Plan Notu Eklenmesi İle Alakalı İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi:02.05.2024 Karar No:061

2 Mayıs 2024
Detay

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Ait Ek Plan Notunun Kaldırılması İle Alakalı İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi:02.05.2024 Karar No:060

2 Mayıs 2024
Detay

Riskli Yapılarla, Depremde Hasar Gören Yapıların Dönüşümünü Sağlamak Amacıyla İmar Planına Plan Notu Eklenmesi

Karar Tarihi:02.05.2024 Karar No:059

2 Mayıs 2024
Detay

Hüseyinbey Mahallesi 3364 Ada 10 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi:02.05.2024 Karar No:058

2 Mayıs 2024
Detay

Yeni “İçkili Yer Bölgelerinin” Tespit Edilerek, Mevcut “İçkili Yer Bölgesinin” Bu Alanlara Taşınması

Karar Tarihi:02.05.2024 Karar No:057

2 Mayıs 2024
Detay

Bahçebaşı Mahallesi Revizyon İmar Planının Plan Notlarına, Plan Notu Eklenmesi İle Alakalı İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi:08.04.2024 Karar No:056

8 Nisan 2024
Detay

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Ait Ek Plan Notunun Kaldırılması İle Alakalı İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi:08.04.2024 Karar No:055

8 Nisan 2024
Detay

Riskli Yapılarla, Depremde Hasar Gören Yapıların Dönüşümünü Sağlamak Amacıyla İmar Planına Plan Notu Eklenmesi

Karar Tarihi:08.04.2024 Karar No:054

8 Nisan 2024
Detay

Bahçebaşı Mahallesi 126, 127, 128, 129, 149 Ve 150 No.Lu Adaların İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi:08.04.2024 Karar No:053

8 Nisan 2024
Detay

Hüseyinbey Mahallesi 3364 Ada 10 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi:08.04.2024 Karar No:052

8 Nisan 2024
Detay

Yeni “İçkili Yer Bölgelerinin” Tespit Edilerek, Mevcut “İçkili Yer Bölgesinin” Bu Alanlara Taşınması

Karar Tarihi:08.04.2024 Karar No:051

8 Nisan 2024
Detay

2023 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi

Karar Tarihi:08.04.2024 Karar No:050

8 Nisan 2024
Detay

Toplu İş Sözleşmeleri Ve Sosyal Denge Sözleşmesini İmzalaması İçin Belediye Başkanı Bayram TAŞKIN’a Yetki Verilmesi

Karar Tarihi:08.04.2024 Karar No:049

8 Nisan 2024
Detay

Meclis Üyeleri Huzur Hakkının Belirlenmesi

Karar Tarihi:08.04.2024 Karar No:048

8 Nisan 2024
Detay

Meclis Üyesi Başkan Yardımcılarının Aylık Ödeneğinin Belirlenmesi

Karar Tarihi:08.04.2024 Karar No:047

2 Mayıs 2024
Detay

KAYHİB Birlik Meclisine Üye Seçimi

Karar Tarihi:08.04.2024 Karar No:046

8 Nisan 2024
Detay

Malatya Belediyeler Birliği Meclisine Üye Seçimi

Karar Tarihi:08.04.2024 Karar No:045

8 Nisan 2024
Detay

Tarihi Kentler Birliği Meclisine Üye Seçilmesi

Karar Tarihi:08.04.2024 Karar No:044

8 Nisan 2024
Detay

İhtisas Komisyonları Üye Seçimi

Karar Tarihi:08.04.2024 Karar No:043

8 Nisan 2024
Detay

Encümen Üye Seçimi

Karar Tarihi:08.04.2024 Karar No:042

8 Nisan 2024
Detay

Başkanlık Divanı Seçimi

Karar Tarihi:08.04.2024 Karar No:041

8 Nisan 2024
Detay

Bahçebaşı Mahallesinde Bulunan Ve Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan 4459, 4460 Ve 4461 No.Lu Parsellerin, Polis Evi Yapılması Amacıyla Maliye Hazinesine Bedelsiz Olarak Devredilmesi

Karar Tarihi:13.03.2024 Karar No:040

13 Mart 2024
Detay

Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza Ait, Alacakapı  Mahallesi 6719 No.Lu Parselde Bulunan B. Bloktaki 1 No.Lu Bağımsız Bölüm Taşınmazın, PTT Hizmetlerinin Yürütülmesi Amacıyla 5 (Beş) Yıllığına, Malatya PTT Başmüdürlüğüne Kiraya Verilmesi

Karar Tarihi:12.03.2024 Karar No:039

12 Mart 2024
Detay

Bahçebaşı Mahallesi Revizyon İmar Planının Plan Notlarına, Plan Notu Eklenmesi İle Alakalı İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi:12.03.2024 Karar No:038

12 Mart 2024
Detay

Malatya Orman Ürünleri Ve Mobilya Tesisleri Anonim Şirketi (MORMAŞ)’In, Farklı Muhtemel Yatırım Alanlarında Ve Araç Alımında Kullanılmak Üzere İhtiyaç Duyulabileceği Finansman İçin, 20.000.000,00 (YİRMİMİLYON) TL Tutarında Banka Kredisi Kullanabilmesi İçin Borçlanma Yetkisi Verilmesi

Karar Tarihi:11.03.2024 Karar No:037

11 Mart 2024
Detay

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Ait Ek Plan Notunun Kaldırılması İle Alakalı İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi:11.03.2024 Karar No:036

11 Mart 2024
Detay

Riskli Yapılarla, Depremde Hasar Gören Yapıların Dönüşümünü Sağlamak Amacıyla İmar Planına Plan Notu Eklenmesi

Karar Tarihi:11.03.2024 Karar No:035

11 Mart 2024
Detay

Bahçebaşı Mahallesi 126, 127, 128, 129, 149 Ve 150 No.Lu Adaların İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi:11.03.2024 Karar No:034

11 Mart 2024
Detay

Bahçebaşı Mahallesi 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 Ve 165 No.Lu Adaların İmar Planı Değişikliği

Karar Tarihi:08.03.2024 Karar No:033

8 Mart 2024
Detay

Hüseyinbey Mahallesi 3364 Ada 10 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi:08.03.2024 Karar No:032

8 Mart 2024
Detay

Yeni “İçkili Yer Bölgelerinin” Tespit Edilerek, Mevcut “İçkili Yer Bölgesinin” Bu Alanlara Taşınması

Karar Tarihi: 08.03.2024 Karar No: 031 Belediye

8 Mart 2024
Detay

Bahçebaşı Mahallesi 133,134,135,136, 138,139,140,141,143,144,145,146,154,155,156,157, 158,159,160,161,162,163,164 Ve 165 No.Lu Adaların İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 05.02.2024 Karar No: 030 Belediye

27 Mart 2024
Detay

05.02.2024 Tarih ve 29 Nolu Meclis Kararı

Karar Tarihi: 05.02.2024 Karar No: 029 Belediye

27 Mart 2024
Detay

05.02.2024 Tarih ve 28 Nolu Meclis Kararı

Karar Tarihi: 05.02.2024 Karar No: 028 Belediye

27 Mart 2024
Detay

05.02.2024 Tarih ve 27 Nolu Meclis Kararı

Karar Tarihi: 05.02.2024 Karar No: 027 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Yürürlükte Olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları İle Alakalı Plan Notlarının Görüşülmesi

Karar Tarihi: 05.02.2024 Karar No: 026 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Yürürlükte Olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları İle Alakalı Plan Notlarının Görüşülmesi

Karar Tarihi: 01.02.2024 Karar No: 025 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Hüseyinbey Mahallesi 3364 Ada 10 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi:01.02.2024 Karar No:024 Belediye

27 Mart 2024
Detay

01.02.2024 Tarih ve 23 Nolu Meclis Kararı

Karar Tarihi: 01.02.2024 Karar No: 023 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Sancaktar Mahallesi 3199 Ada 2 No.Lu Parselin İmar Planı Değişikliği

Karar Tarihi: 01.02.2024 Karar No: 022 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Hanımınçiftliği Mahallesi 5715 Ada 12 Ve 13 No.Lu Parsellerin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 01.02.2024 Karar No: 021 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Yeni “İçkili Yer Bölgelerinin” Tespit Edilerek, Mevcut “İçkili Yer Bölgesinin” Bu Alanlara Taşınması

Karar Tarihi: 01.02.2024 Karar No: 020 Belediye

27 Mart 2024
Detay

“ Yaya Kaldırımı, Kilit Taşı Ve Taş Duvar Yapımı İşi” İçin İller Bankası A.Ş’den 20.000.000,00 (Yirmimilyon) TL Kredi Kullanılması Ve Kredi İşlemleri İçin Belediye Başkanı Osman GÜDER’e Yetki Verilmesi

Karar Tarihi: 09.01.2024 Karar No: 019 Belediye

27 Mart 2024
Detay

“Bitüm Ve Muhtelif Yol Yapım Malzemesi Alım İşi” İçin İller Bankası A.Ş’den 20.000.000,00 (Yirmimilyon) TL Kredi Kullanılması Ve Kredi İşlemleri İçin Belediye Başkanı Osman GÜDER’e Yetki Verilmesi

Karar Tarihi: 09.01.2024 Karar No: 018 Belediye

27 Mart 2024
Detay

“Agrega Üretimi İçin Muhtelif Malzeme Alım İşi” İçin İller Bankası A.Ş’den 20.000.000,00 (Yirmimilyon) TL Kredi Kullanılması Ve Kredi İşlemleri İçin Belediye Başkanı Osman GÜDER’e Yetki Verilmesi

Karar Tarihi: 09.01.2024 Karar No: 017 Belediye

27 Mart 2024
Detay

1. Kat Sathi Kaplama Yapım İşi” İçin İller Bankası A.Ş’den 20.000.000,00 (Yirmimilyon) Tl Kredi Kullanılması Ve Kredi İşlemleri İçin Belediye Başkanı Osman Güder’e Yetki Verilmesi

Karar Tarihi: 09.01.2024 Karar No: 016 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Hanımınçiftliği-Orduzu Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planından Plan Notu Çıkarılması

Karar Tarihi: 09.01.2024 Karar No: 015 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Zabıta Memurlarına Verilecek Olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi

Karar Tarihi: 09.01.2024 Karar No: 014 Belediye

27 Mart 2024
Detay

2024 Mali Yılı Ücret Tarifelerinde Bulunan İmar İle İlgili Bazı Harç Kalemlerinde Değişiklik Yapılması İle Bölgelerin Yeniden Tespit Edilmesi

Karar Tarihi: 09.01.2024 Karar No: 013 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Geçici İşçi Vizelerinin Belirlenmesi

Karar Tarihi: 03.01.2024 Karar No: 012 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Meclis Üyeleri Huzur Hakkının Belirlenmesi

Karar Tarihi: 03.01.2024 Karar No: 011 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Zabıta Memurlarına Verilecek Olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi

Karar Tarihi: 03.01.2024 Karar No: 010 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Denetim Komisyonuna Üye Seçimi

Karar Tarihi: 03.01.2024 Karar No: 009 Belediye

27 Mart 2024
Detay

03.01.2024 Tarih ve 8 Nolu Meclis Kararı

Karar Tarihi: 03.01.2024 Karar No: 008 Belediye

27 Mart 2024
Detay

2024 Mali Yılı Ücret Tarifelerinde Bulunan İmar İle İlgili Bazı Harç Kalemlerinde Değişiklik Yapılması İle Bölgelerin Yeniden Tespit Edilmesi

Karar Tarihi: 03.01.2024 Karar No: 007 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Hanımınçiftliği-Orduzu Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planından Plan Notu Çıkarılması

Karar Tarihi: 03.01.2024 Karar No: 006 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Sancaktar Mahallesi 3199 Ada 2 No.Lu Parselin İmar Planı Değişikliği

Karar Tarihi: 03.01.2024 Karar No: 005 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Hanımınçiftliği Mahallesi 5715 Ada 12 Ve 13 No.Lu Parsellerin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 03.01.2024 Karar No: 004 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Battalgazi Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun Oluşumu Ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin Görüşülmesi

Karar Tarihi: 03.01.2024 Karar No: 003 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Alacakapı Mahallesi 211 Ada 1 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 03.01.2024 Karar No: 002 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Yeni “İçkili Yer Bölgelerinin” Tespit Edilerek, Mevcut “İçkili Yer Bölgesinin” Bu Alanlara Taşınması

Karar Tarihi: 03.01.2024 Karar No: 001 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Alacakapı Mahallesi 804 Ve 806 No.Lu Parsellerin Arasında Bulunan 24 Adet İşyerinin 5 (Beş) Yıllığına Kiraya Verilmesi

Karar Tarihi: 12.12.2023 Karar No: 140 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Çamurlu Mahallesi 4681 Ada 4 No.Lu Parsel, 4668 Ada 8 No.Lu Parsel, 4682 Ada 3 (İfraz Edilerek 4682 Ada 5,6,7,8 ) No.Lu Parseller Ve 4691 Ada 11 (İfraz Edilerek 4691 Ada 12,13,14,15,16,17,18,19) No.Lu Parsellerin Satışı Ve Satış İşlemleri İçin

Karar Tarihi: 12.12.2023 Karar No: 139 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Belediye Başkanlığımıza Ait Meydanbaşı Mahallesi 314 Ada 13 No.Lu Ve 314 Ada 16 No.Lu Parselde Bulunan Hissemizin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ’ye) Ait Bahçebaşı Mahallesi 684 Ada 1 No.Lu Parseldeki Hisse Ve Karagöz Mahallesi 6186 Ada 5 No.

Karar Tarihi: 12.12.2023 Karar No: 138 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Mimari Estetik Komisyonu 2023 Yılı Ücret Tarifesinin Belirlenmesi

Karar Tarihi: 12.12.2023 Karar No: 137 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Belediyemiz 2023 Mali Yılı Bütçesinde Ödeneği Fazla Olan Harcama Kalemlerinden, Ödeneği Yetersiz Olan Harcama Kalemlerine Aktarma Yapılması

Karar Tarihi: 06.12.2023 Karar No: 136 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Boran Mahallesinde Bulunan Ve Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza Ait Olan 81 No.Lu Parselin, “Kur’an Kursu” Olarak Kullanılmak Üzere 10 Yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığı Malatya Battalgazi İlçe Müftülüğü’ne Tahsis Edilmesi

Karar Tarihi: 06.12.2023 Karar No: 135 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Mülkiyeti Belediyemize Ait Hatunsuyu Mahallesi 458 Ada 1,2 Ve 13 No.Lu Parsellerin, Hatunsuyu Mahallesinde Bulunan, Tekstilkent Projesi Alanındaki 89 No.Lu Parsellerdeki Hisse İle Trampa Yapılmak Suretiyle Kamulaştırma Yapılması

Karar Tarihi: 06.12.2023 Karar No: 134 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Battalgazi Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun Oluşumu Ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin Görüşülmesi

Karar Tarihi: 06.12.2023 Karar No: 133 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Mimari Estetik Komisyonu 2023 Yılı Ücret Tarifesinin Belirlenmesi

Karar Tarihi: 06.12.2023 Karar No: 132 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Alacakapı Mahallesi 211 Ada 1 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 06.12.2023 Karar No: 131 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Yeni “İçkili Yer Bölgelerinin” Tespit Edilerek, Mevcut “İçkili Yer Bölgesinin” Bu Alanlara Taşınması

Karar Tarihi: 06.12.2023 Karar No: 130 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Yeni “İçkili Yer Bölgelerinin” Tespit Edilerek, Mevcut “İçkili Yer Bölgesinin” Bu Alanlara Taşınması

Karar Tarihi: 01.11.2023 Karar No: 129 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Boran Mahallesi 171 Ada 2 No.Lu Parsel Üzerinde Bulunan “Lokanta İşletmesi”Nin, Boran Mahallesi Kırkgöz Sahil Parkı Projesi İçerisinde Park Alanında Bulunan “Büfe Ve Fırın İşletmesi”Nin, Hatunsuyu Mahallesi 88 No.Lu Parsel Üzerinde Bulunan “Tekstilke

Karar Tarihi: 01.11.2023 Karar No: 128 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Hasırcı Kırkgöz Sahil Parkı Projesi İçerisinde Bulunan “Lokanta Ve Büfe İşletmesi”Nin, Hatunsuyu Mahallesi 88 Parsel Üzerinde Bulunan “Tekstilkent İşletmesi”Nin Ve Derme Deresi Projesi İçerisinde Bulunan “Kafe İşletmesi”NKiraya Verilmesi Ve Kiralama

Karar Tarihi: 01.11.2023 Karar No: 127 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Çamurlu Mahallesi 926, 927, 967 Ve 968 No.Lu Parsellerin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 01.11.2023 Karar No: 126 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Hatunsuyu Mahallesi Kuzey Çevre Yolunun İmar Planı İle Kesişen Bölgesindeki Kuzey-Güney Doğrultulu (Kaynarca-Alişar Yolu) 30 Metrelik İmar Yolunun İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 01.11.2023 Karar No: 125 Belediye

27 Mart 2024
Detay

2024 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi

Karar Tarihi: 16.10.2023 Karar No: 123 Belediye

27 Mart 2024
Detay

İzzetiye Mahallesi, 3510 Ada 1 NoLuParselin Bitişiğindeki Vakıf Park Alanın Ve Kırçuval Mahallesi 3901 Ada 1 NoLu Parselin Yanında Yer Alan Kırçuval Park Alanının, “Sağlık Hizmetleri Alanı” Olarak Kullanılmak Üzere, 10 (On) Yıl Ve Bedelsiz Olarak İl

Karar Tarihi: 16.10.2023 Karar No: 122 Belediye

27 Mart 2024
Detay

2024 Mali Yılı Bütçesi

Karar Tarihi: 10.10.2023 Karar No: 121 Belediye

27 Mart 2024
Detay

2024 Mali Yılı Performans Programı

Karar Tarihi: 06.10.2023 Karar No: 120 Belediye

27 Mart 2024
Detay

2023 Mali Yılı Bütçesine 300.000.000,00 (Üçyüzmilyon) TL Ek Ödenek Verilmesi

Karar Tarihi: 06.10.2023 Karar No: 119 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Mülkiyeti Belediyemize Ait Hatunsuyu Mahallesinde Bulunan 458 Ada 1,2 Ve 13 No.Lu Parsellerin, Hatunsuyu Mahallesinde Bulunan, Tekstilkent Projesi Alanındaki 89 No.Lu Parsellerdeki Hisse İle Trampa Yapılmak Suretiyle Kamulaştırma Yapılması

Karar Tarihi: 04.10.2023 Karar No: 118 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Battalgazi İnşaat San. Ltd. Şti’nin Sermaye Artırımı

Karar Tarihi: 04.10.2023 Karar No: 117 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Hatunsuyu, Orduzu, Serintepe, Alacakapı Ve Hanımınçiftliği Mahallesi’nde Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Tarafından Şebeke Yatırımı Yapılması Ve Yatırımın Deplase Edilmesi Halinde, Belediyemizce Taahhüt Verilmesi

Karar Tarihi: 04.10.2023 Karar No: 116 Belediye

27 Mart 2024
Detay

2024 Mali Yılı Ücret Tarifesi

Karar Tarihi: 04.10.2023 Karar No: 115 Belediye

27 Mart 2024
Detay

2024 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi

Karar Tarihi: 04.10.2023 Karar No: 114 Belediye

27 Mart 2024
Detay

2024 Mali Yılı Bütçesi

Karar Tarihi: 04.10.2023 Karar No: 113 Belediye

27 Mart 2024
Detay

2024 Mali Yılı Performans Programı

Karar Tarihi: 04.10.2023 Karar No: 112 Belediye

27 Mart 2024
Detay

2023 Mali Yılı Bütçesine 270.000.000,00 (İkiyüzyetmişmilyon) TL Ek Ödenek Verilmesi

Karar Tarihi: 04.10.2023 Karar No: 111 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Hatunsuyu Mahallesi, 732 Ve 752 No.Lu Parsellerin Tahsis Amacı Değişikliğinin Yapılabilmesi İçin Kamu Yararı Kararı Alınması

Karar Tarihi: 04.10.2023 Karar No: 110 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Çamurlu Mahallesi 926, 927, 967 Ve 968 No.Lu Parsellerin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 04.10.2023 Karar No: 109 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Hatunsuyu Mahallesi Kuzey Çevre Yolunun İmar Planı İle Kesişen Bölgesindeki Kuzey-Güney Doğrultulu (Kaynarca-Alişar Yolu) 30 Metrelik İmar Yolunun İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 04.10.2023 Karar No: 108 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Yürürlükte Olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına, Maksimum Yapı Yüksekliği İle Alakalı Plan Notu Eklenmesi

Karar Tarihi: 04.10.2023 Karar No: 107 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Bahçebaşı Mahallesi 608 Ada 1 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 04.10.2023 Karar No: 106 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Yürürlükte Olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına, Maksimum Yapı Yüksekliği İle Alakalı Plan Notu Eklenmesi

Karar Tarihi: 18.09.2023 Karar No: 105 Belediye

27 Mart 2024
Detay

“Derme Deresi 2. Etap Yapım İşi”İçin İller BankasıA.Ş’den 3.500.000,00(Üçmilyonbeşyüzbin)TL Kredi İle 1.500.000,00(Birmilyonbeşyüzbin)TL Hibe Olmak Üzere Toplam 5.000.000,00(Beşmilyon)TL Talep Edilmesi VeKredi İşlemleri İçin Belediye Başkanına Yetki

Karar Tarihi: 18.09.2023 Karar No: 104 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Hatunsuyu, Orduzu, Fırıncı, Alacakapı, Bahçelievler Ve Karabağlar Mahallesi’nde Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Tarafından Şebeke Yatırımı Yapılması Ve Yatırımın Deplase Edilmesi Halinde, Belediyemizce Taahhüt Verilmesi

Karar Tarihi: 06.09.2023 Karar No: 103 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Alacakapı Ve Hanımınçiftliği Mahallesi’nde Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Tarafından Şebeke Yatırımı Yapılması Ve Yatırımın Deplase Edilmesi Halinde, Belediyemizce Taahhüt Verilmesi

Karar Tarihi: 06.09.2023 Karar No: 102 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Fırıncı Mahallesi’nde Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Tarafından Şebeke Yatırımı Yapılması Ve Yatırımın Deplase Edilmesi Halinde, Belediyemizce Taahhüt Verilmesi

Karar Tarihi: 06.09.2023 Karar No: 101 Belediye

27 Mart 2024
Detay

“Agrega Üretimi İçin Muhtelif Malzeme Alımı İşi” İçin İller Bankası A.Ş’den 15.000.000,00 (Onbeşmilyon) TL Kredi Kullanılması Ve Kredi İşlemleri İçin Belediye Başkanı Osman GÜDER’e Yetki Verilmesi

Karar Tarihi: 06.09.2023 Karar No: 100 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Kardeş Belediyemiz Bağcılar Belediyesi’nden, Nakdi Yardım Talebinde Bulunulması

Karar Tarihi: 06.09.2023 Karar No: 099 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Kadro Derece Değişikliği

Karar Tarihi: 06.09.2023 Karar No: 098 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Kentimizde Yaşadığımız Depremlerden Ötürü Tasarımda Dikkate Aldığımız Mevzuatlarımıza (TDY 2018- TS500 –TS498) Ek Olarak İlave Maddeler Ve Taslakların Eklenmesi, Orta Hasar–Az Hasar-Tadilat Ve Yeni Yapı Tasarımında Dikkate Alınması

Karar Tarihi: 06.09.2023 Karar No: 097 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Bahçebaşı Mahallesi 608 Ada 1 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 06.09.2023 Karar No: 096 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Alacakapı Mahallesi 211 Ada 1 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 06.09.2023 Karar No: 095 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Şehitfevzi (Sancaktar) Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yaklaşık 1,12 Hektar Büyüklüğe Sahip Riskli Alan İçerisinde Kalan 2061 No.Lu Adanın Bir Kısmı İle 2057 Ve 2060 No.Lu Adaların Tamamına Dair İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 03.08.2023 Karar No: 094 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza Ait Olan Alacakapı Mahallesi 6719 No.Lu Parsel Üzerine Yapılan Toplam 37 Adet İşyerinin Satışı Ve Satış İş Ve İşlemleri İçin Belediye Encümenine Yetki Verilmesi

Karar Tarihi: 03.08.2023 Karar No: 093 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Alacakapı Mahallesi 6719 No.Lu Parselde Bulunan Ve Maliye Hazinesine Ait Olan 80,34 M2 Hissenin Satın Alınması Ve Diğer İş Ve İşlemlerin Yürütülmesi İçin Belediye Encümenine Yetki Verilmesi

Karar Tarihi: 02.08.2023 Karar No: 092 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Alacakapı Mahallesi 211 Ada 1 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 02.08.2023 Karar No: 091 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Şehitfevzi (Sancaktar) Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yaklaşık 1,12 Hektar Büyüklüğe Sahip Riskli Alan İçerisinde Kalan 2061 No.Lu Adanın Bir Kısmı İle 2057 Ve 2060 No.Lu Adaların Tamamına Dair İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 02.08.2023 Karar No: 090 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Bahçebaşı (Orduzu) Mahallesi Sınırının Yeniden Düzenlenerek Yeni Mahallelerin Kurulması

Karar Tarihi: 02.08.2023 Karar No: 089 Belediye

27 Mart 2024
Detay

İstanbul İli Bağcılar Belediyesi İle Kardeş Belediye İlişkisi Kurulması Ve Kardeş Belediye İlişkisi Kurulmasına İlişkin Protokolü İmzalamak Üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’e Yetki Verilmesi

Karar Tarihi: 05.07.2023 Karar No: 088 Belediye

27 Mart 2024
Detay

İstanbul İli Kağıthane Belediyesi İle Kardeş Belediye İlişkisi Kurulması Ve Kardeş Belediye İlişkisi Kurulmasına İlişkin Protokolü İmzalamak Üzere Belediye Başkanı Osman GÜDER’e Yetki Verilmesi

Karar Tarihi: 05.07.2023 Karar No: 087 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Tavacılar Sokak Sağlıklaştırma Yapım İşi İçin İller Bankası A.Ş.’Nin 29.12.2022 Tarih Ve 59/2477 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı İle Tahsis Edilen 4.000.000.-TL Kredinin Eskimalatya Alacakapı Meydan Düzenlemesi Yapım İşinde Kullanılması

Karar Tarihi: 05.07.2023 Karar No: 086 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Çamurlu Mahallesinde Bulunan 0 Ada 250 No.Lu Parselin Bir Kısmının Satışı Ve Satış İşlemleri İçin Belediye Encümenine Yetki Verilmesi

Karar Tarihi: 05.07.2023 Karar No: 085 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Bahçebaşı Mahallesinde Bulunan 2417, 2418 Ve 2419 No.Lu Parsellerin Satışı Ve Satış İşlemleri İçin Belediye Encümenine Yetki Verilmesi

Karar Tarihi: 05.07.2023 Karar No: 084 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Merdivenler Mahallesi 0 Ada 627 Parsel No.Lu Mera Niteliğindeki Taşınmaz İçin Kamu Yatırımı Kararı Alınması

Karar Tarihi: 05.07.2023 Karar No: 083 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Bahçebaşı (Orduzu) Mahallesi Sınırının Yeniden Düzenlenerek Yeni Mahallelerin Kurulması

Karar Tarihi: 05.07.2023 Karar No: 082 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Dernek Mahallesi 5199 Ada 5 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 05.07.2023 Karar No: 081 Belediye

27 Mart 2024
Detay

“Derme Deresi 2. Etap Yapım İşi” İçin İller Bankası A.Ş’den 32.870.915,00 (Otuzikimilyonsekizyüz Yetmişbindokuzyüzonbeş) TL Kredi Kullanılması Ve Kredi İşlemleri İçin Belediye Başkanı Osman GÜDER’e Yetki Verilmesi

Karar Tarihi: 01.06.2023 Karar No: 080 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Alacakapı Mahallesi 804 Ve 806 No.Lu Parsellerin Arasında Bulunan 22 Adet İşyerinin 5 (Beş) Yıllığına Kiraya Verilmesi

Karar Tarihi: 01.06.2023 Karar No: 079 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Çamurlu Mahallesinde Bulunan 971 Parsel No.Lu Mera Niteliğindeki Taşınmaz İçin Kamu Yatırımı Kararı Alınması

Karar Tarihi: 01.06.2023 Karar No: 078 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Uçbağlar Mahallesinde Bulunan Ve Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza Ait Olan 6533 Ada 1 No.Lu Parselin, “Sağlık Hizmetleri Alanı” Olarak Kullanılmak Üzere 10 Yıllığına Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne Tahsis Edilmesi

Karar Tarihi: 01.06.2023 Karar No: 077 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Bahçebaşı (Orduzu) Mahallesi Sınırının Yeniden Düzenlenerek Yeni Mahallelerin Kurulması

Karar Tarihi: 01.06.2023 Karar No: 076 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Çamurlu Mahallesi 4691 Ada 11 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 01.06.2023 Karar No: 075 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Bahçebaşı Mahallesi 149 Ve 150 No.Lu Adaların İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 01.06.2023 Karar No: 074 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Dernek Mahallesi 5199 Ada 5 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 01.06.2023 Karar No: 073 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Kadro İhdası

Karar Tarihi: 03.05.2023 Karar No: 072 Belediye

27 Mart 2024
Detay

2022 Mali Yılı Kesin Hesabı

Karar Tarihi: 03.05.2023 Karar No: 071 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Çamurlu Mahallesi 4691 Ada 10 Ve 11 No.Lu Parsellerin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 03.05.2023 Karar No: 070 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Belediye Meclisimizce 01.07.2020 Tarih Ve 87 Sayılı Kararı İle Kabul Edilen Yıldıztepe Mahallesi Revizyon İmar Planına Plan Notu Eklenmesi

Karar Tarihi: 03.05.2023 Karar No: 069 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Çarşı Mahallesi 1 Ada 5 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 03.05.2023 Karar No: 068 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Bahçebaşı Mahallesi 149 Ve 150 No.Lu Adaların İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 03.05.2023 Karar No: 067 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Kavaklıbağ Mahallesi 167 Ada 2,7 Ve 8 No.Lu Parsellerin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 03.05.2023 Karar No: 066 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Saray Mahallesi 408/186 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 03.05.2023 Karar No: 065 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Bahçebaşı Mahallesi 647, 648, 649 Ve 650 No.Lu Parsellerin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 03.05.2023 Karar No: 064 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Dernek Mahallesi 5199 Ada 5 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 03.05.2023 Karar No: 063 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Maliye Hazinesine Ait Olup Belediye Başkanlığımıza Tahsisli Olan, Orduzu Mahallesi Gelinciktepe Toki Konutları Yanındaki 510 Ada 137 No.Lu Parsel Üzerine Yapılacak Olan 8 Adet İşyerinin, 6 (Altı) Yıllığına Kiraya Verilmesi

Karar Tarihi: 05.04.2023 Karar No: 062 Belediye

27 Mart 2024
Detay

2022 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi

Karar Tarihi: 05.04.2023 Karar No: 061 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Belediye Başkanlığımız Tarafından, Alacakapı Mahallesi 275 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmazın Doğusunda Bulunan Park Alanına Yaptırılacak Olan Büfe Veya Marketin,10 (On) Yıllığına Kiraya Verilmesi

Karar Tarihi: 05.04.2023 Karar No: 060 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Çamurlu Mahallesi 4691 Ada 10 Ve 11 No.Lu Parsellerin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 05.04.2023 Karar No: 059 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Belediye Meclisimizce 01.07.2020 Tarih Ve 87 Sayılı Kararı İle Kabul Edilen Yıldıztepe Mahallesi Revizyon İmar Planına Plan Notu Eklenmesi

Karar Tarihi: 05.04.2023 Karar No: 058 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Çarşı Mahallesi 1 Ada 5 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 05.04.2023 Karar No: 057 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Bahçebaşı Mahallesi 149 Ve 150 No.Lu Adaların İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 05.04.2023 Karar No: 056 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Kavaklıbağ Mahallesi 167 Ada 2,7 Ve 8 No.Lu Parsellerin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 05.04.2023 Karar No: 055 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Saray Mahallesi 408/186 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 05.04.2023 Karar No: 054 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Bahçebaşı Mahallesi 647, 648, 649 Ve 650 No.Lu Parsellerin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 05.04.2023 Karar No: 053 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Dernek Mahallesi 5199 Ada 5 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 05.04.2023 Karar No: 052 Belediye

27 Mart 2024
Detay

İhtisas Komisyonları Üye Seçimi

Karar Tarihi: 05.04.2023 Karar No: 051 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Encümen Üye Seçimi

Karar Tarihi: 05.04.2023 Karar No: 050 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Bahçebaşı Mahallesi 473 Ada 3 No.Lu Parselde Kayıtlı Mülkiyeti Hazineye Ait 1,8855 Hektar “Ham Toprak” Vasfındaki Taşınmaz Üzerine “Küçük Sanayi Sitesi” Yapılmasına Yönelik Kamu Yararı Kararı Alınması

Karar Tarihi: 21.03.2023 Karar No: 049 Belediye

27 Mart 2024
Detay

MORMAŞ ’In,Farklı Muhtemel Yatırım Alanlarında Ve Araç Alımında Kullanılmak Üzere İhtiyaç Duyulabileceği Finansman İçin,10.000.000,00 TL Tutarında Banka Kredisi Kullanabilmesi İçin Borçlanma Yetkisi İle Araç Kredilerinde Araç Rehini Verilmesi

Karar Tarihi: 03.02.2023 Karar No: 048 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Belediye Meclisimizce 01.07.2020 Tarih Ve 87 Sayılı Kararı İle Kabul Edilen Yıldıztepe Mahallesi Revizyon İmar Planına Plan Notu Eklenmesi

Karar Tarihi: 03.02.2023 Karar No: 047 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Kadro İptal ve İhdası

Karar Tarihi: 03.02.2023 Karar No: 046 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Çarşı Mahallesi 1 Ada 5 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 03.02.2023 Karar No: 045 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Bahçebaşı Mahallesi 149 Ve 150 No.Lu Adaların İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 03.02.2023 Karar No: 044 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Belediyemize Ait Geri Dönüşüm Projesi Sözleşmesinin İmzalanabilmesi İçin 993.325,00TL Kesin Ve Süresiz Teminat Mektubunun İller Bankasından Alınması Ve Belediye Başkanı Osman GÜDER’ E Yetki Verilmesi

Karar Tarihi: 01.02.2023 Karar No: 043 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Zabıta Memurlarına Verilecek Olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi

Karar Tarihi: 01.02.2023 Karar No: 042 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Hidayet Mahallesi 5895 Ada 6 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 01.02.2023 Karar No: 041 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Saray Mahallesi 45 Ada 50 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 01.02.2023 Karar No: 040 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Kavaklıbağ Mahallesi 167 Ada 2,7 Ve 8 No.Lu Parsellerin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 01.02.2023 Karar No: 039 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Karahan Mahallesi 403 Ada 46 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 01.02.2023 Karar No: 038 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Saray Mahallesi 408 Ada 323 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 01.02.2023 Karar No: 037 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Bahçebaşı Mahallesi 578 Ada 4 Ve 5 No.Lu Parsellerin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 01.02.2023 Karar No: 036 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Çamurlu Mahallesi 1009 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 01.02.2023 Karar No: 035 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Saray Mahallesi 3514 Ada 7 Ve 26 No.Lu Parsellerin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 01.02.2023 Karar No: 034 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Kavaklıbağ Mahallesi 175 Adanın İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 01.02.2023 Karar No: 033 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Saray Mahallesi 408/186 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 01.02.2023 Karar No: 032 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Bahçebaşı Mahallesi 647, 648, 649 Ve 650 No.Lu Parsellerin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 01.02.2023 Karar No: 031 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Dernek Mahallesi 5199 Ada 5 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 01.02.2023 Karar No: 030 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Belediyemize Ait 5101842782 Tesisat Numaralı Asfalt Plenti Tesisinin Güvence Bedeli İçin İller Bankası A.Ş’den 1.816.000,00 TL Kesin Ve Süresiz Teminat Mektubu Alınması Ve Teminat İşlemleri İçin Belediye Başkanı Osman GÜDER’e Yetki Verilmesi

Karar Tarihi: 09.01.2023 Karar No: 029 Belediye

27 Mart 2024
Detay

1. Kat Sathi Kaplama Yapım İşi” İçin İller Bankası A.Ş’den 15.000.000,00 (Onbeş Milyon) Tl Kredi Kullanılması Ve Kredi İşlemleri İçin Belediye Başkanı Osman Güder’e Yetki Verilmesi

Karar Tarihi: 09.01.2023 Karar No: 028 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Yaya Kaldırımı, Kilit Taşı Ve Taş Duvar Yapımı İşi” İçin İller Bankası A.Ş’den 10.000.000,00 (Onmilyon) TL Kredi Kullanılması Ve Kredi İşlemleri İçin Belediye Başkanı Osman GÜDER’e Yetki Verilmesi

Karar Tarihi: 09.01.2023 Karar No: 027 Belediye

27 Mart 2024
Detay

“Altyapı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Bitüm Ve Muhtelif Yol Yapım Malzemesi Alımı İşi” İçin İller Bankası A.Ş’den 15.000.000,00 (Onbeşmilyon) TL Kredi Kullanılması Ve Kredi İşlemleri İçin Belediye Başkanı Osman GÜDER’e Yetki Verilmesi

Karar Tarihi: 09.01.2023 Karar No: 026 “Altyapı

27 Mart 2024
Detay

Sözleşmeli Personel Ücretinin Belirlenmesi

Karar Tarihi: 09.01.2023 Karar No: 025 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Denetim Komisyonuna Üye Seçimi

Karar Tarihi: 09.01.2023 Karar No: 024 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Meclis Üyeleri Huzur Hakkının Belirlenmesi

Karar Tarihi: 09.01.2023 Karar No: 023 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Zabıta Memurlarına Verilecek Olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi

Karar Tarihi: 09.01.2023 Karar No: 022 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Geçici İşçi Vizelerinin Belirlenmesi

Karar Tarihi: 04.01.2023 Karar No: 021 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Mülkiyeti Belediyemize Ait Bahçebaşı Mahallesinde Bulunan 166 Ada 11 No.Lu Parseldeki Hissemizin, Bahçebaşı Mahallesinde Bulunan 179 Ada 3 Ve 172 Ada 3 No.Lu Parsellerdeki Hisseler İle Trampa Edilmesi

Karar Tarihi: 04.01.2023 Karar No: 020 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Hidayet Mahallesi 5895 Ada 6 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 04.01.2023 Karar No: 019 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Saray Mahallesi 45 Ada 50 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 04.01.2023 Karar No: 018 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Kavaklıbağ Mahallesi 167 Ada 2,7 Ve 8 No.Lu Parsellerin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 04.01.2023 Karar No: 017 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Karahan Mahallesi 403 Ada 46 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 04.01.2023 Karar No: 016 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Saray Mahallesi 408 Ada 323 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 04.01.2023 Karar No: 015 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Bahçebaşı Mahallesi 578 Ada 4 Ve 5 No.Lu Parsellerin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 04.01.2023 Karar No: 014 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Çamurlu Mahallesi 1009 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 04.01.2023 Karar No: 013 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Saray Mahallesi 3514 Ada 7 Ve 26 No.Lu Parsellerin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 04.01.2023 Karar No: 012 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Kavaklıbağ Mahallesi 175 Adanın İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 04.01.2023 Karar No: 011 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Uçbağlar Mahallesi 1297 Ada 628, 629, 659, 662, 666, 668, 670, 671 Ve 672 No.Lu Parsellerin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 04.01.2023 Karar No: 010 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Tanışık Ve Pelitli Mahallelerinin, Yeni Sınırlarının Tespiti

Karar Tarihi: 04.01.2023 Karar No: 009 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Riskli Yapılarla, Depremde Hasar Gören Yapıların Dönüşümünü Sağlamak Amacıyla İmar Planına Plan Notu Eklenmesi

Karar Tarihi: 04.01.2023 Karar No: 008 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Saray Mahallesi 408/186 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 04.01.2023 Karar No: 007 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Bahçebaşı Mahallesi 647, 648, 649 Ve 650 No.Lu Parsellerin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 04.01.2023 Karar No: 006 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Üniversite Mahallesi 935 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 04.01.2023 Karar No: 005 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Saray Mahallesi 3512 Ada 17 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 04.01.2023 Karar No: 004 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Dernek Mahallesi 5199 Ada 5 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 04.01.2023 Karar No: 003 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Çamurlu Mahallesi 181 No.Lu Parselin İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 04.01.2023 Karar No: 001 Belediye

27 Mart 2024
Detay

Sancaktar Mahallesi 2057, 2060 Ve 2061 No.Lu Adaların İmar Plan Değişikliği

Karar Tarihi: 04.01.2023 Karar No: 002 Belediye

27 Mart 2024
Detay